sobota, 12 maja 2012

Jak chronić aleje w Polsce? (konferencja)

Konferencja jest podsumowaniem trwającego ponad 2 lata projektu „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Konferencja jest skierowana do urzędników samorządowych, zarządców dróg, przyrodników i wszystkich miłośników drzew, którzy pragną dowiedzieć się, jak skuteczniej działać na rzecz ochrony alej.

Od początku 2010 roku posadziliśmy 30 000 przydrożnych drzew w partnerstwie z 55 zarządami dróg z różnych regionów Polski. Udowodniliśmy tym samym, że przy polskich drogach jest miejsce dla drzew i można je sadzić, z korzyścią dla przyrody i człowieka.

Konferencja podsumowująca projekt „Drogi dla Natury – aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy dębowej” 
Termin: 23 maja 2012 roku w Warszawie, 10.00-14.00
Miejsce: Pałac Kultury i Nauki, sala Lwa Rudniewa
Program:
10:00 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji – dr inż. Piotr Tyszko- Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju
10:10 Wprowadzenie do tematu – zarys historii alej, ich wyniszczenia i odrodzenia – prof. Jacek Borowski, SGGW
10:30 Aleje jako korytarze ekologiczne i siedliska pachnicy dębowej i innych chronionych gatunków – dr Andrzej Oleksa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
11:00 Zalecenia ochronne dla stanowisk pachnicy przy drogach,
11:20 Dyskusja
11:40 Przerwa kawowa
12:00 Jak posadziliśmy 30 000 drzew przy polskich drogach – dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja EkoRozwoju, Wrocław oraz przedstawiciele organizacji partnerskich: Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa (Kwidzyn), Fundacji Ekologicznej Zielona Akcja (Legnica) oraz Fundacji Aeris Futuro (Kraków), dyskusja
12:30 Jak się chroni aleje w Meklemburgii-Pomorzu – Katharina Brückmann, BUND M-V, Schwerin (prelekcja w j. angielskim, tłumaczona na j. polski)
13:00 Jak chronić aleje? Co każdy może zrobić dla ochrony zadrzewień – Anna Szmigiel-Franz, Fundacja EkoRozwoju
13:20 Dyskusja/konferencja prasowa – prezentacja i dyskusja rekomendacji dla ochrony alej
14:00 Obiad

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne i obejmuje: udział w wykładach konferencji, przerwę kawową, lunch oraz komplet materiałów konferencyjnych. Zgłoszenia mailem na adres: a.franz@eko.org.pl

(fot. S.Czachorowski)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz