środa, 10 grudnia 2014

Z chrząszczami wodnymi za pan brat

Chrząszcze wodne (Coleoptera aquatica) są bardzo liczną i szeroko rozpowszechnioną grupą owadów, których życie i rozwój związane są ze środowiskiem wodnym. W całej Europie opisano jak dotąd 950 gatunków, natomiast w Polsce stwierdzono występowanie 373 gatunków. Środowisko przyrodnicze Olsztyna wyraźnie sprzyja występowaniu tej grupy organizmów. Jest ona bardzo liczna i bardzo zróżnicowana. W trakcie wykładu zostaną przedstawione wyniki badań nad fauną chrząszczy Olsztyna, a także ciekawe aspekty z zakresu ekologii i behawioru tej grupy owadów.

Poza wykładem w czasie Nocy Biologów 2015 (9 stycznia) dr Joanna Pakulnicka zaprasza także do pracowni hydrobiologia i entomologa na warsztaty pt. "Poznaj chrząszcze wodne – przyspieszony kurs oznaczania" W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli zapoznać się z przedstawicielami wybranych rodzin chrząszczy wodnych oraz ich adaptacjami do życia w różnych środowiskach wodnych. Przeprowadzony będzie również instruktaż korzystania z profesjonalnych kluczy do oznaczania, jak również szkolenie poświęcone oznaczaniu chrząszczy wodnych. 

Szczegółowy program na stronie Nocy Biologów


St.Cz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz