poniedziałek, 15 grudnia 2014

Nocne zaglądanie do laboratorium

W czasie Nocy Biologów zajrzeć będzie można do laboratoriów. Niżej trzy propozycje z wielu przygotowanych na 9,. stycznia 2015 r. przez pracowników Wydziału Biologii i Biotechnologii (Szczegółowy program na stronie Nocy Biologów).

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną” - dr Piotr Androsiuk dr Kamil Szandar. Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat funkcjonowania i wyposażenia laboratorium genetycznego oraz uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych.

W pracowni histologa -   dr Janusz Najdzion, mgr Beata Hermanowicz, dr hab. Anna Robak.  Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której wykonuje się preparaty mikroskopowe techniką parafinową. Technika ta jest wykorzystywana w pracach magisterskich, badaniach naukowych i w diagnostyce medycznej. W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie tkanki w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka podstawowe na łaźni wodnej. Tak wykonane preparaty będą barwione w tzw. szeregu alkoholowym (uwodnienie skrawków i barwienie fioletem krezylowym), a następnie zostaną odwodnione, prześwietlone i zamknięte w medium. Swoje efekty pracy będzie można obserwować pod mikroskopem.

Chromosomy- czy naprawdę aż tyle znaczą? - mgr Anna Przybył, mgr Karolina Kowalewska, mgr Aleksandra Szabelska. Tematyką zajęć będą chromosomy, ich znaczenie, budowa, wykorzystanie w diagnostyce. Realizacja zajęć z młodzieżą będzie obejmować prezentacje ppt oraz zajęcia laboratoryjne z wykonywania preparatów chromosomowych oraz ich obserwacja w mikroskopie optycznym

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz