niedziela, 29 stycznia 2012

Prof. Renata Ciereszko - estrogeny i regulacja rozrodu

Dr hab. Ciereszko Renata prof. UWM jest od wielu lat pracownikiem Katedry Fizjologii Zwierząt a od niedawna kierownikiem Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Profesor R. Ciereszko specjalizuje się w fizjologii zwierząt i endokrynologii. Podstawowy zakres jej badań obejmuje regulację układu rozrodczego samicy oraz wpływ estrogenów środowiskowych na rozród zwierząt.

W 1981 r. ukończyła ART., doktoryzowała się w 1990 a habilitację uzyskała w 2004 r. Najpierw pracowała jako asystent (1981-83), potem starszy asystent (1983-90), adiunkt (1991-2006), a od 2006 jest na stanowisku profesora UWM w Katedrze Fizjologii Zwierząt. Od 2010 jest kierownikiem nowopowstałego Laboratorium Diagnostyki Molekularnej. Do tej pory wypromowała dwóch doktorów a kolejne dwie osoby sa w trakcie przygotowywania rozprawy doktorskiej. Łącznie opublikowała 116 publikacji(rozdziały w książkach: 5, prace przeglądowe: 6, prace oryginalne 42, w tym z listy filadelfijskiej 34; komunikaty: 63). Na Wydziale Biologii i Biotechnologii prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Fizjologia człowieka i zwierząt, Transmisja sygnałów w komórce, Rozród bezkręgowców, Endokrynologia, Metodologia pracy doświadczalnej. Promotor 23 prac magisterskich i 7 licencjackich. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (1984-obecnie; sekretarz oddziału olsztyńskiego 1999 -2005, prezes oddziału olsztyńskiego 2005-2008), Towarzystwa Biologii Rozrodu (od 1999), Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN (od 2007). Od 2000 roku pełni funkcję sekretarza redakcji Reproductive Biology. Zamężna, dwoje dzieci, lubi turystykę pieszą, krajoznawstwo, kino i haft.

Na spotkanie z prof. Ciereszko zapraszamy do olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanu, 7 lutego, godz. 17.30 (Książnica Polska, vis-a-vis ratusza, II piętro) (zobacz szczegóły spotkania). Głównym tematem spotkanie będzie międzynarodowe pismo naukowe, wydawane w Olsztynie, Reproductive Biology.Reproductive Biology jest oficjalnym organem Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz