czwartek, 12 stycznia 2012

Mózg w kawiarni i pod mikroskopem

Prof. Anna Robak (na fot. wyżej) - biolog z wykształcenia, absolwentka macierzystej Uczelni, jest przykładem rozwijania zainteresowań biologicznych od liceum ogólnokształcącego (profil biologiczno-chemiczny LO w Kętrzynie), poprzez szkolne koła zainteresowań i koła naukowe podczas studiów, do obecnie zajmowanego stanowiska profesora UWM, od kilku lat pełni funkcję kierownika Katedry Anatomii Porównawczej.

Od czasów studenckich specjalizuje się w neuroanatomi ssaków. Po objęciu Katedry Anatomii Porównawczej rozszerzyła tematykę badań i wzbogaciła metodykę o nowe techniki immunodetekcji. Zorganizowała pracownię immunohistochemiczną oraz nowoczesną multimedialno-mikroskopową salę dydaktyczno-wykładową, w której adiunkci Katedry realizują zajęcia z przedmiotów obowiązkowych (m.in. Anatomia człowieka, Histologia zwierząt, Mikroskopia fluorescencyjna, Pracownia immunohistochemii, Pracownia histologiczna) i licznych przedmiotów do wyboru, z których najczęściej były i/lub są wybierane: Patologia wybranych narządów, Pracownia neuroanatomii, Mózg a zachowanie, Neurobiologiczne podstawy rozwoju człowieka, Praktikum neurohistologiczne, Histologia narządów, Morfologia porównawcza ssaków.

Z myślą o przyszłych studentach Katedra rozszerza ofertę i modyfikuje obecne przedmioty fakultatywne, dostosowując do nowo uruchamianych kierunków studiów, m.in. Biologia medyczna.

Absolwenci Katedry podejmują prace w laboratoriach, szkołach lub decydują się na kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich (studia III stopnia). Prace magisterskie wykonywane w Katedrze rozwijają zainteresowania studentów budową funkcjonalną mózgowia, poznawaniem położenia całych grup komórek nerwowych (jąder i ośrodków nerwowych) w mózgowiu ssaków laboratoryjnych i zwierząt hodowlanych, wykrywaniem substancji charakterystycznych dla komórek nerwowych (neuroprzekaźniki i neuromodulatory) tworzących określone jądra nerwowe mózgowia.

W kawiarence naukowej, w godz. 17.30 - 18.00, w czasie Nocy Biologów, prof. Anna Robak i doktoranci z Katedry Anatomii Porównawczej, dr Małgorzata Kolenkiewicz (obecnie asystentka na Wydz. Nauk Medycznych, specjalista od neurogenezy i hipokampa) oraz mgr Witold Żakowski – obecny doktorant, kontynuujący badania nad strukturami pamięci w rozwoju prenatalnym, opowiedzą więcej na temat własnych wyborów tzw. kariery naukowej i na temat mózgu - narządu do tego celu stworzonego. Opowiedzą o neuroplastyczności morfologicznej, neurofizjologicznej i neurochemicznej w rozwoju osobniczym ssaków (zwierząt modelowych i człowieka). Podzielą się też informacjami z zakresu nowych odkryć neurobiologicznych w odpowiedzi na pytanie: kiedy mózg pracuje inaczej i dlaczego? Jak należy rozumieć potencjał rozwojowy i adaptacyjny struktur mózgowych, zwłaszcza w okresach ich szczególnej wrażliwości podczas rozwoju osobniczego? Do czego jest potrzebny hipokamp? Jak wykryć białka wiążące wapń w komórkach nerwowych? Jak pobrać materiał do różnych technik biologii molekularnej?
(Fot. J. Pająk i KAP), powyżej świecące komórki, mikrofotografia mózgowia (przekrój strzałkowy mózgowia z E27)
AR/SC

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz