czwartek, 14 stycznia 2016

Nauczeństwo w czasach trzecie rewolucji

(Sierpniowa konferencja w Centrum Nauki Kopernik, Warszawa)
Wykład jest wstęp do debaty na temat edukacji pozafromalnej. Nauczeństwo, to neologizm dla zjawiska obserwowanego w edukacji, rodzącego się w czasie trzeciej rewolucji technologicznej. Termin nauczeństwo, nauczeń powstał analogicznie do prosumpcji, połączenie w jedno procesów nauczania i uczenia się. Cechą trzeciej rewolucji technologicznej jest m.in. znaczące rozproszenie i decentralizacja, zarówno pozyskiwania energii jak i produkcji. Coraz większe znaczenie ma kapitał ludzki i innowacyjność, a mniejsze surowce i stare, konwencjonalne źródła energii. Do tych zmian społecznych i gospodarczych dostosowuje się system edukacji. Trzecia rewolucja technologiczna najbardziej dostrzegana jest w rozproszonych źródłach energii odnawialnej jak i coraz powszechniejszym Internecie, ułatwiającemu kontakt wielu do tej pory rozproszonym grupom ludzi (buduje nowe więzi). Na to nakładają się zmiany klimatu i wynikające z tego wyzwania dla współczesnych społeczeństw: szybkiego dostosowywania się do zmian w wielu wymiarach (tworzenie wspólnoty w nowych czasach).

15 stycznia, 2016 r., Collegium Biologiae, ul. Oczapowskiego 1 a, (Kortowo), aula, godz. 17.00-17.30.

Stanisław Czachorowski

Zobacz także: debata o nauczaniu pozaformalnym

Program Nocy Biologów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz