czwartek, 14 stycznia 2016

Nocne zwiedzanie laboratoriów (Noc Biologów 2016 w Olsztynie)


Poznaj laboratorium biologii molekularnej „od kuchni” 
W trakcie wycieczki uczestnicy będą oprowadzani po laboratoriach Katedry Fizjologii Zwierząt, zapoznają się z działaniem różnych urządzeń, służących analizie genów i białek, przeprowadzą izolacją DNA przy użyciu materiałów dostępnych w domu oraz będą uczyć się pipetowania.
Collegium Biologiae Katedra Fizjologii Zwierząt
dr Agata Żmijewska

W pracowni histologa 
Celem imprezy jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której można wykonać preparaty mikroskopowe techniką parafinową. W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie materiału w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka na łaźni wodnej, uwadnianie skrawków w szeregu alkoholowym i ich barwienie m.in. fioletem krezylowym wybarwiającym ciała komórek nerwowych, odwadnianie i prześwietlanie, zamknięcie preparatu, obserwacja pod mikroskopem.
Katedra Anatomii Porównawczej, sala: 335 i 336 (III piętro); Pl. Łódzki 3
dr Janusz Najdzion
mgr Beata Hermanowicz

Laboratorium genetyczne: izolacja DNA „metodą kuchenną” 
Zajęcia mają na celu przybliżenie informacji na temat materiału genetycznego i uświadomienie, że DNA jest wszędzie wokół nas. W trakcie zajęć przedstawiona zostanie działalność i wyposażenie laboratorium genetycznego. Zaprezentowane zostaną profesjonalne metody ekstrakcji kwasów nukleinowych z układów biologicznych. Ponadto przeprowadzona zostanie, we współudziale z uczestnikami, izolacja DNA w sposób możliwy do powtórzenia w warunkach domowych. Jakość i ilość wyizolowanego DNA zostanie zweryfikowana za pomocą elektroforezy w żelu agarozowym.
Katedra Fizjologii, Genetyki i Biotechnologii Roślin. Sala nr 4 i 10 Plac Łódzki 3.
dr P.Androsiuk
dr K. Szandar

 Kolorowa chemia 
Zaprezentowane zostanie kilka ciekawych i kolorowych doświadczeń chemicznych, będzie można zobaczyć znikający atrament, zmieniające barwę roztwory, czy gigantyczne bańki mydlane.
Laboratorium Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii (s.329, III piętro)
dr hab. Małgorzata Dmitryjuk, 
dr Elżbieta Łopieńska-Biernat, 
mgr Ewa Zaobidna,Komórkowe hodowle in vitro 
Zajęcia mają na celu zapoznanie z metodami hodowli komórek w warunkach in vitro, które sa jedną z głównych technik w biologii molekularnej oraz badaniach biomedycznych i farmakologicznych. Laboratorium Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii ( III piętro)
mgr Michał Matysiewicz

Chromosomy pod mikroskopem 
Tematyką zajęć będą chromosomy, ich znaczenie, budowa, wykorzystanie w diagnostyce. Realizacja zajęć z młodzieżą będzie obejmować prezentacje ppt oraz zajęcia laboratoryjne z wykonywania preparatów chromosomowych oraz ich obserwacja w mikroskopie optycznym. Katedra Zoologii, UWM, ul. Oczapowskiego 5; sala 063
Aleksandra Szabelska, 
Anna Przybył

Świat pod mikroskopem 
Uczestnicy warsztatów będą mogli samodzielnie przygotować preparaty mikroskopowe i obejrzeć pod mikroskopem świetlnym jak wyglądają komórki roślin i grzybów. Obejrzymy m.in. aparaty szparkowe u trzykrotki, komórki wydzielnicze u pelargonii, włoski u oliwnika. Będziemy oglądać ziarna skrobia u różnych gatunków roślin (np. ziemniaka, wilczomleczu). Zobaczymy również jak wygląda „rdza” na roślinach. LDM, Pracownia mikroskopowa; ul. Prawocheńskiego 5,
dr Grzegorz Fiedorowicz 


 W czym kapusta może pomóc chemikowi 
Niektóre barwniki roślinne (sok z buraka, sok z kapusty czy napar z herbaty) mają szczególne właściwości zmieniania koloru w zależności od pH środowiska. Dzięki temu można je wykorzystywać jako indykatory (wskaźniki) właściwości kwasowo-zasadowych różnych substancji. W obecności substancji kwaśnych przyjmują one zabarwienie od różowego aż do czerwonego, zaś w obecności zasad od niebieskiego, poprzez zielony aż do żółtego. Takiej zmiany koloru nie powodują natomiast substancje o charakterze obojętnym. Znajomość pH jest ważna nie tylko dla chemika w laboratorium, czy w pracy rolnika, ogrodnika, lekarza lub kosmetyczki, ale również (choć często nieświadomie) wykorzystujemy ją każdego dnia w kuchni lub łazience. W czasie prezentacji, wykorzystując sok z kapusty będzie można zbadać wartość pH różnych produktów domowego użytku – od soku z cytryny po proszek do prania. Laboratorium Katedry Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii (s.327, III piętro)
dr Edyta Sienkiewicz-Szłapka,
mgr Angelika Król

Szczegóły w programie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz