środa, 28 stycznia 2015

XXII Ogólnopolskie Warsztaty Bentologiczne

(Karkonosze, fot. S. Czachorowski)
Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w XXII Ogólnopolskich Warsztatach Bentologicznych, które odbędą się w Karkonoszach, w dniach 21-23.05.2015r. Warsztaty będą miały na celu przybliżenie zagadnień związanych z monitoringiem wód oraz zachęcenie do badań makrofauny rzek Sudetów, która jest stosunkowo słabo poznana. Planowane są również warsztaty z oznaczania larw muchówek (Diptera) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rodziny związane z rzekami wyżynnymi.

W trakcie warsztatów będzie możliwość zebrania własnego materiału fauny górskiej. Organizatorami warsztatów są Karkonoski Park Narodowy, Marcin Przesmycki i Sekcja Bentologiczna PTH.

 W tym roku uczestników warsztatów będzie gościć Rezydencja Markus położona w Przesiece w samym sercu Karkonoszy. Dokładne koszty uczestnictwa podamy w komunikacie nr 2 na początku marca, wstępnie koszt udziału nie powinien przekroczyć 500zł (wpisowe, wyżywienie i noclegi). Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 marca 2015 roku na adres 22owb@kpnmab.pl

Streszczenia komunikatów i plakatów ukażą się w tomiku streszczeń. Prosimy o nadsyłanie streszczeń o objętości do 1,5 strony, edytor Word, czcionka Times New Roman, wysokość czcionki 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza; bez rysunków, tabel i spisu literatury oraz bez wprowadzania w tekście wyróżnień innych niż kursywa (dotyczy gatunków/rodzajów). Układ streszczenia powinien być następujący: tytuł wystąpienia, imię i nazwisko autora (autorów), pełna nazwa instytucji, adres instytucji, adres e-mail, tekst streszczenia. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie możliwość wnoszenia poprawek redakcyjnych, a także proponowania Autorom zmianę formy wystąpienia. Streszczenia prosimy przesyłać do 10 kwietnia na adres: Marcin Przesmycki e-mail: marcinprzesmycki@wp.pl

Kolejny komunikat zostanie rozesłany na początku marca. Warsztaty zakończymy tradycyjnie wycieczką po Karkonoszach. Wszelkich informacji udziela Marcin Przesmycki e-mail; marcinprzesmycki@wp.pl tel. 607-353-538

Serdecznie zapraszamy w imieniu Komitetu Organizacyjnego
Marcin Przesmycki i Krzysztof Krakowski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz