sobota, 24 stycznia 2015

Nowoczesne technologie i zabiegi w kosmetologii

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie Zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową pt. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ZABIEGI W KOSMETOLOGII

Patronat honorowy:

 •  Poseł na Sejm RP Magdalena Gąsior-Marek Rektor Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie 
 • prof. dr hab. Witold Kłaczewski 
 • Patronat medialny: TVP Lublin Radio Lublin Kurier Lubelski Kwartalnik Kosmetologia Estetyczna Lublin, 16-17 kwiecień 2015 r. 

Komitet Naukowy: Prof. dr hab. n. med. Kinga Borowicz (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),  Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Pedrycz-Wieczorska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),  Prof. dr hab. Jerzy Truchliński (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie),  Dr n med. prof. WSSP. Witold Furgał (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie),  Dr hab. n. farm. Joanna Matysiak (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),  Dr Mykhaylo Chernetskyy (Ogród Botaniczny UMCS Lublin),  Dr n. biol. inż. Małgorzata Gorzel (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie),  Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz (Centrum Innowacji Badań i Nauki),  Dr inż. Barbara Krochmal-Marczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie),  Dr n. med. Krzysztof Metera, prof. WSSP (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie),  Dr n. wet. Iwona Łuszczewska-Sierakowska (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie),  Dr n. med. Anna Nadulska (Uniwersytet Medyczny w Lublinie),  Dr n. med. Małgorzata Starczyńska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach),  Dr inż. Małgorzata-Stryjecka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie),  Dr n. chem. Elżbieta Wenerska-Wojtaszek (Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie).

Komitet Organizacyjny: Przewodniczący: Dr n. biol. inż. Małgorzata Gorzel V-ce przewodniczący: Dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz Dr n. chem. Elżbieta Wenerska-Wojtaszek Członkowie: Mgr Izabela Gauda Mgr Marta Leszko Małgorzata Palusińska Mgr Iwona Smyk Mgr Aleksandra Kubat-Sikorska Sekretarz: Mgr Beata Gołębiowska Sekretariat: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin tel. 81-740-72-40, 81-740-25-08, pokój. 49 i 60 e-mail: konferencjakosm@wssp.edu.pl

Pierwsza Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Nowoczesne Technologie i Zabiegi w Kosmetologii odbyła się w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie 21-22 listopada 2013 roku. Umotywowani licznym zainteresowaniem (ponad 240 uczestników) oraz bogatymi obradami (ponad dwudziestu ośrodków naukowych) i warsztatami (kilkanaście firm branżowych) serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej pt. NOWOCZESNE TECHNOLOGIE I ZABIEGI W KOSMETOLOGII, czyniąc ją tym samym konferencją cykliczną.

Celem Konferencji będzie kontynuacja wymiany myśli, poglądów i doświadczeń specjalistów z zakresu szeroko rozumianej kosmetyki i kosmetologii. Zapraszamy do dyskusji przedstawicieli placówek naukowych, jak również praktyków oraz osoby zainteresowane rozwojem kosmetologii w Polsce i na świecie. Mamy nadzieję, że organizowana Konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów związanych z kosmetologią.

Tematyka konferencji:

 • nowe trendy w kosmetologii, kosmetyce i medycynie estetycznej, 
 • nowoczesna aparatura w gabinecie kosmetycznym i dermatologii estetycznej, 
 • alternatywne metody, terapie i diety w służbie urody i zdrowia (zooterapia, fitoterapia aromaterapia, podologia, trychologia, dietoterapia i inne), 
 • surowce i preparaty kosmetyczne, 
 • zabiegi zdrowotne i kosmetyczne w SPA i Wellness, 
 • zagrożenia epidemiologiczne w gabinecie kosmetycznym, 
 • fizjoterapia w kosmetologii, 
 • psychospołeczne aspekty postrzegania urody, 
 • nowoczesne metody i techniki planowania, organizowania i zarządzania biznesem usług kosmetologicznych, 
 • nowoczesny marketing w kosmetologii (m.in. kreatywna oferta usług kosmetologicznych, pozyskiwanie nowych klientów, lojalności dotychczasowych, tworzenie i utrzymywanie z klientem pozytywnych relacji, 
 • public relations w kosmetologii, 
 • aspekty prawne. 
 Organizatorzy przewidują:
 • sesje referatowe (referaty plenarne i komunikaty), 
 • sesję posterową, 
 • pokazy zabiegów kosmetycznych z wykorzystaniem nowych technologii, 
 • wystawy i prezentacje firm branżowych, 
 • warsztaty/ panel dyskusyjny „Marketing w kosmetologii, kosmetologia w biznesie” 
 • zwiedzanie kabiny folotacyjnej i/lub wybranego ośrodka SPA 


Opłaty Koszty uczestnictwa podczas 2 dni konferencji wynoszą 250 zł i obejmują: materiały konferencyjne, publikację pracy w monografii tematycznej lub czasopiśmie The Archives of Physiotheraphy &Global Researches, udział w obradach, pokazy, wystawy i warsztaty naukowe, bufet konferencyjny (lunch, przerwy na kawę, herbatę …), certyfikat potwierdzający uczestnictwo, uroczysty bankiet z bogatym menu i dobrą muzyką.
Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania, służymy zaś pomocą w rezerwacji noclegu. Uwaga! Nauczyciele akademiccy WSSP koszt konferencji - 150 zł Studenci WSSP – 40 zł Absolwenci WSSP – 60 zł Studenci i Doktoranci pozostałych uczelni - 100 zł Firmy kosmetyczne - 600 zł (z możliwością organizacji stanowiska wystawienniczego)

Wpłaty prosimy dokonać na konto: Bank Zachodni WBK S.A. 4 Oddział w Lublinie 10 1500 1520 1215 2002 9435 0000 W tytule przelewu prosimy o wpisanie: KONFERENCJA KOSMETOLOGII wraz z imieniem i nazwiskiem uczestnika W przypadku opłat zbiorowych, proszę podać nazwiska osób, za które dokonano wpłaty.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać za pomocą dołączonej do Komunikatu „Karty zgłoszenia uczestnictwa” na adres poczty elektronicznej: e-mail: konferencjakosm@wssp.edu.pl. Zgłoszenia można przesyłać także tradycyjną drogą pocztową na adres uczelni: Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, ul. Choiny 2, 20-816 Lublin.

Zgłaszanie prac na konferencję
Prace powinny być zgłaszane w języku polskim. Streszczenie w języku polskim i angielskim (do 250 słów każde). Streszczenia oraz prace prosimy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konferencjakosm@wssp.edu.pl. Prosimy podać dane kontaktowe pierwszego autora: adres, numer telefonu i e-mail. Każda zgłoszona praca będzie kwalifikowana do przyjęcia przez Komitet Naukowy konferencji.
Sesja Plakatowa. Wymiary plakatu: nie większe niż 700 mm x 1000 mm. Streszczenia prac prezentowanych w sesji plakatowej należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: konferencjakosm@wssp.edu.pl.  Dla wyróżnionych plakatów przewidziano nagrody.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu wystąpienia. Szczegółowe informacje dotyczące referatów i przygotowania prac do druku oraz propozycje noclegów przedstawione zostaną w Komunikacie II. Informacje dostępne będą także na stronie internetowej: www.wssp.edu.pl

Ważne terminy: Do 30 listopada 2014 r. zgłaszanie uczestnictwa w konferencji (tradycyjną pocztą lub e-mailem) wraz z podaniem tematu pracy i autorów .Do 15 grudnia 2014 r. przesyłanie streszczeń (występienia ustne i postery) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.  Do 30 marca 2015 r. przesyłanie całego tekstu pracy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz