poniedziałek, 19 stycznia 2015

Zwierzęta w zmieniającym się świecie (konferencja)

XXIV ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA ZOOLOGICZNEGO ZWIERZĘTA W ZMIENIAJĄCYM SIĘ ŚWIECIE
Zielona Góra, 11-13 września 2015 r.
Komunikat 1

Koleżanki i Koledzy, mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejny, już dwudziesty czwarty Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, które odbędzie się w dniach 11-13 września 2015 r. w Zielonej Górze, pod hasłem „Zwierzęta w zmieniającym się świecie”.

Miejscem obrad konferencji będzie Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Podobnie jak dotychczas, problematyka naszego spotkania będzie wielowątkowa, z uwzględnieniem zagadnień z zakresu systematyki, taksonomii, filogenezy, biologii, ekologii i ochrony bioróżnorodności. W czasie Zjazdu, planujemy prezentację kilka wykładów plenarnych oraz prezentacje naukowe w ramach poszczególnych Sekcji. Ufamy, że podobnie jak poprzednie spotkania, Zjazd będzie ciekawą i efektywną platformą wymiany informacji i doświadczeń dla szerokiej rzeszy pracowników nauki, doktorantów i studentów z różnych ośrodków naukowych. Szczególnie zależy nam na uczestnictwie jak największej liczby młodych pracowników nauki, doktorantów i studentów. Chcemy, aby nasza konferencja stała się impulsem dla nawiązywania współpracy naukowej między różnymi ośrodkami naukowymi w kraju. Dlatego prosimy jednocześnie o jak najszersze rozpropagowanie informacji o planowanym Zjeździe.

Aby Zjazd PTZool. był spotkaniem dostępnym dla jak najszerszej grupy zainteresowanych, opłata konferencyjna (obejmująca m.in. materiały konferencyjne, udział w uroczystym spotkaniu) jest niewielka i wynosi 300 zł. Dla studentów i doktorantów opłata konferencyjna jest obniżona i wynosi 150 zł.
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa na Karcie Zgłoszenia (pobranej ze strony konferencji http://soptzool.wnb.uz.zgora.pl), przesłanej na adres e-mail: m.bochenski@wnb.uz.zgora.pl do dnia 15 marca 2015 roku.

W karcie zgłoszenia należy podać informacje odnośnie planowanej prezentacji, w formie referatu (15 min, w tym czas na krótką dyskusję) lub posterów (bez ograniczeń ich liczby). Zgłoszeń można dokonywać również pocztą tradycyjną, na adres: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Biologicznych, ul. prof. Z. Szafrana 1, 65-516 Zielona Góra, z dopiskiem ZJAZD PTZool. Dla osób dysponujących ograniczonymi środkami planujemy możliwość rezerwacji tanich noclegów w Domach Studenta. Dla osób dysponujących większym budżetem, przewidujemy możliwość rezerwacji noclegów z rabatem w zielonogórskich hotelach.

W Komunikacie 2 przekażemy Państwu informacje o możliwościach rezerwacji i kosztach noclegów i posiłków w czasie Zjazdu. Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do udziału w XXIV Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zoologicznego „Zwierzęta w zmieniającym się świecie” i prosimy o szerokie rozpowszechnienie tej informacji.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego: prof. Leszek Jerzak, dr Marcin Bocheński, dr Olaf Ciebiera

W
AŻNE TERMINY do 15.02.2015 r.
  • zgłoszenie uczestnictwa w XXIV Zjeździe PTZool. do 15.05.2015 r.
  • nadesłanie abstraktów wystąpień i posterów do 15.05.2015 r.
  • rezerwacja noclegów i posiłków

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz