piątek, 9 grudnia 2011

Pracownia i laboratorium naukowca... od kuchni

Do pracowni naukowca wstęp mają tylko nieliczne osoby - on samy i jego naukowi goście, czasem studenci i doktoranci wykonujący prace badawcze. A czy przeciętny czowiek może zajrzeć do pracowni naukowca-biologa i zobaczyć jak wygląda nauka "od kuchni", ta nieoficjalna, w trakcie powstawania? Czy można zobaczyć naukowca przy pracy? Tak, ale tylko przy wyjątkowych okazjach. Na przykład w trakcie Nocy Biologów (zobacz więcej szczegółów o Nocy Biologów 13 stycznia 2012).

Skąd ten twórczy bałagan i co robią na biurku te przedziwne opakowania po margarynie, śledzikach, co robią te najprzeróżniejsze fiolki i butelki? A najważniejsze co w nich jest, skąd się wzięły i do jakich badań posłużą? Powyższe zdjęcie pochodzi z pracowni entomologa, a w opakowaniach na stole znajdują się próbki owadów z różnych miejsc Polski i świata. Są w trakcie opracowywania - stąd ten twórczy i pozorny bałagan. Co to za owady i skąd podzą? O tym można będzie się samemu dowiedzieć w czasie olsztyńskiej Nocy Biologów.
A niżej zupełnie inna pracownia, gdzie akurat zastaliśmy prace nad nicieniami...
... oraz w innej pracowni studentów w trakcie ich pracy naukowej przy mikroskopach. Co to za dziwne mikroskopy z podłączonymi komputerami i co na nich się ogląda? Tego również można będzie się dowiedzieć w czasie Nocy Biologów.
Katedra Zoologii - bo tam zostały zrobione powyższe zdjęcia, 13 stycznia, w ramach "otwartych labaoratoriów" umożliwi zaglądnięcie do różnych specjalistycznych pracowni:
  • Pracownia Histologiczna wyposażona jest w aparaturę (mikrotom rotacyjny, zestaw do barwienia preparatów histologicznych), umożliwiającą kompleksowe przygotowanie preparatów mikroskopowych z tkanek i narządów zwierząt oraz wykonanie różnych barwień histologicznych; standardowo wykonywane są preparaty z gonad (ryby, mięczaki, skorupiaki), przekroje poprzeczne i podłużne (np. pierścienice, nicienie) i inne (np. aparaty gębowe, skrzydła i odnóża owadów).
  • Pracownia Systematyki Molekularnej oraz Pracownia Cytogenetyczna umożliwiają badanie zmienności cech zwierząt na poziomie gatunku, populacji, osobnika, chromosomów i DNA. Pracownie są wyposażone w inkubator i komorę z laminarnym przepływem powietrza służące do prowadzenia hodowli komórkowych, z których uzyskiwany jest materiał chromosomowy. Natomiast analiza DNA organizmów zwierzęcych prowadzona jest w oparciu o aparat do amplifikacji kwasów nukleinowych, zestaw do rozdziału fragmentów DNA w polu elektrycznym oraz system do wizualizacji żeli elektroforetycznych. .
  • Pracownie Mikroskopii Świetlnej i Fluorescencyjnej są wyposażone w stanowiska do badań mikroskopowych cech taksonomicznych zwierząt. Wyposażenie pracowni stanowią mikroskopy świetlne i fluorescencyjne wyposażone w specjalistyczne programy do analiz cytogenetycznych z zakresu metod klasycznych jak i molekularnych. .
  • Pracownia Entomologiczna, w której prowadzone są badania entomofauny (zwłaszcza chrząszczy Coleoptera) terenów chronionych, przyrodniczo cennych oraz zmienionych przez człowieka; w pracowni znajduje się bogaty zbiór chrząszczy krajowych, w tym wiele bardzo rzadkich gatunków saproksylicznych i nekrofilnych.
  • Pracownia Parazytologiczna wyposażona jest w mikroskopy i binokulary niezbędne do prowadzenia badań parazytologicznych środowiska (badania placów zabaw i terenów rekreacyjnych) oraz sprzęt umożliwiający prowadzenie hodowli pasożytów wewnętrznych w warunkach in vitro (komora laminarna) (larw i osobników dorosłych) oraz badań dotyczących biologii rozwoju pasożytniczych nicieni (Nematoda).
  • Pracownia Osteologiczna zajmuje się badaniem zmienności morfologicznych cech taksonomicznych w rozwoju ontogenetycznym krajowych gatunków ryb doskonałokostnych Teleostei, m.in. elementów szkieletu wewnętrznego (m.in. kości czaszki, kręgosłupa, szkieletu płetw). Wykorzystuje się do tego metodę podwójnego barwienia kości i chrząstki przy zastosowaniu błękitu alcjanowego i alizaryny.

Ponadto, w Katedrze Zoologii znajduje się Muzeum Zoologiczne im. Prof. Janiny Wengris, w którym zgromadzono około 2 500 cennych okazów zwierząt, zarówno bezkręgowców jak i zwierząt kręgowych. Zbiory muzealne były gromadzone podczas prowadzonych badań, obozów studenckich kół naukowych, wymiany z różnymi ośrodkami naukowymi i zagranicznymi.

J.S/S.C.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz