środa, 21 grudnia 2011

Park Krajobrazowy „Wzniesienie Elbląskie” gościnnie w Noc Biologów

Wydział Biologii współpracuje z wieloma instytucjami. Niektóre będą obecne w czasie olsztyńskiej Nocy Biologów.

Park Krajobrazowy „Wzniesienie Elbląskie” utworzony został na mocy postanowień uchwały VI/51/85 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu z dnia 26 kwietnia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Elblągu w 1985 roku. Trzy lata później system ten uzyskał formalnego, instytucjonalnego zarządcę. Był to mieszczący się w Elblągu Zarząd Parków Krajobrazowych „Mierzeja Wiślana” i „Wzniesienie Elbląskie”. Na skutek zainicjowanej w styczniu 1999 roku reformy podziału administracyjnego Polski jeden z parków – obejmujący wschodnią część Mierzei Wiślanej – znalazł się w województwie pomorskim. Pozostający w granicach województwa warmińsko – mazurskiego Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej (tak brzmi oficjalna, aktualnie obowiązująca nazwa tego obszaru) zajmuje powierzchnię 13.732 ha, a jego otulina – 22.948 ha.

Park wraz z otuliną znajduje się na terenie gmin: Tolkmicko, Milejewo, Frombork, Elbląg oraz miasta Elbląga. Otulina Parku weszła w całości w skład Obszarów Chronionego Krajobrazu Wysoczyzny Elbląskiej Wschód i Zachód. Lasy porastające obszar Parku stanowią około 50,3% powierzchni. Wody powierzchniowe - 1,1%, użytki rolne - 37,3%, tereny zabudowane i inne - 11,3%.

Pracownicy Parku od początku jego istnienia byli pomysłodawcami i uczestnikami wszystkich znaczących imprez przyrodniczo-turystycznych w regionie. Obecny skład osobowy nie spoczywa na laurach i inicjuje nowe projekty zgodne ze statutem Parku. Projekty te maja na celu poszerzenie oferty edukacyjnej Parku, jego promocję i co najważniejsze ochronę zasobów kulturowych, krajobrazowych i przyrodniczych. W ramach zadań edukacyjnych prowadzimy prelekcje dotyczące flory i fauny regionu, organizujemy również liczne konkursy przyrodnicze, a od dwóch lat prowadzimy edukacje entomologiczną, na potrzeby której zaadoptowaliśmy naszą salę edukacyjną. Dzięki dotacjom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ciągle wzbogacamy zajęcia o nowe elementy.

W bieżącym roku rozpoczęliśmy również realizacje międzynarodowego projektu „Lifescape”, którego podstawowym celem projektu jest wypracowanie na drodze współpracy międzynarodowej wzorców ochrony krajobrazu, służących realnemu wdrażaniu postanowień Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Głównym kierunkiem podejmowanych działań będzie zachowanie krajobrazów naturalnych i półnaturalnych, zapobieganie wprowadzaniu dysharmonii w krajobrazie, a także rewaloryzacja krajobrazów zdewastowanych. Realizację projektu przewiduje się na lata 2011 – 2013.

Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia Parku, a także do współpracy przy realizacji wszelakich inicjatyw przyrodniczo-turystycznych.

Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej
ul. Bohaterów Westerplatte 18
82-300 Elbląg
tel. 55- 611-45-90, mail: info@pkwe.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz