czwartek, 29 grudnia 2011

Metody preparowania materiałów zoologicznych

Na Noc Biologów Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska przygotowała m.in. pokaz metod preparowania materiałów zoologiczych, w szczególności owadów i ptaków.

Zbieranie i konserwowanie materiałów zoologicznych ma wielowiekowe tradycje. Dzięki gromadzeniu zbiorów zoologicznych możliwe było lepsze poznawanie otaczającej nas przyrody, chociażby poprzez porównywanie okazów pochodzących z różnych, często bardzo odległych od siebie stron świata. Zbiory takie umożliwiają też osobom niezajmującym się zawodowo zoologią poznawanie fauny żyjącej na różnych kontynentach bez potrzeby wyjeżdżania do innych krajów. Można oczywiście powiedzieć, że materiał ikonograficzny (np. zdjęcia, rysunki) może zastąpić okazy naturalne. Jest to jednak możliwe tylko w pewnym stopniu. Nie da się w ten sposób poczuć faktury powierzchni okazu, jego ciężaru czy zapachu. Obcowanie z okazami naturalnymi działa też na naszą wyobraźnię. Pozwala nam na oglądanie zwierząt własnymi oczyma bez żadnych pośredników.

Aby móc to zrobić trzeba okazy spreparować. Techniki preparowania często są bardzo żmudne i skomplikowane. Ich głównym zadaniem jest jednak zachowanie okazów w takim stanie aby jak najwierniej odtwarzały wygląd żywego zwierzęcia. Trzeba jednak pamiętać, że nie w każdym przypadku jest to możliwe. Czasami zatrzymujemy w kolekcjach tylko te elementy, które są trwałe, odporne na zniszczenie np. muszle mięczaków.

W muzeach zoologicznych najczęściej eksponowanymi okazami są spreparowane owady i ptaki. Wynika to zarówno z faktu, że są to zwierzęta bardzo licznie występujące na naszej planecie jak i z faktu, że interesuje się nimi największa liczba osób.

Na prowadzonych warsztatach można będzie zapoznać się z podstawowymi technikami preparowania owadów i ptaków, sposobami ich konserwowania, przechowywania i eksponowania, jak też z zasadami ochrony przed nadmierną eksploatacją.
(Liczba miejsc ograniczona, rezerwacja telefoniczna 89 523-43-08)

Krzysztof Lewandowski
(tekst i zdjęcie)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz