sobota, 9 kwietnia 2016

Seminarium regionalne w Olsztynie - Drogi do Natury


Seminarium regionalne w Olsztynie (15.04.2016 r.)
Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Fundacja Zielone Płuca Polski zapraszają na seminarium regionalne programu Drogi dla Natury.

Patronat honorowy
prof. dr hab. Czesław Hołdyński
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk
dr Piotr Tyszko-Chmielowiec
mgr inż. Krzysztof Wolfram

Komitet organizacyjny
Anna Kasjaniuk
Bartłomiej Wolfram
dr inż. Piotr Dynowski
dr inż. Aldona Fenyk
dr inż. Anna Źróbek-Sokolnik
www.aleje.org.pl
Termin: 15 kwietnia 2016 roku 
Miejsce: Sala Posiedzeń Rady Wydziału, Centrum Biologii, UWM Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 1A
Wszystkich zainteresowanych udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 11.04.2016 na adresakasjaniuk@fzpp.pl lub telefonicznie pod numerem 857412113. Osoba do kontaktu – Anna Kasjaniuk
Program seminarium
 • ► 9:30 Powitanie i prezentacja uczestników – Stowarzyszenie Agencja Ekorozwoju Zielone Płuca Polski
 • ► 9.45 Projekt „Drogi dla Natury” LIFE+ – Piotr Tyszko-Chmielowiec, Fundacja Ekorozwoju z Wrocławia
 • ► 10.05 Wyniki realizacji projektu w gminach Dywity, Jonkowo, Dobre Miasto, Reszel, Nidzica w województwie warmińsko-mazurskim - Zielone Płuca Polski/ przedstawiciele gmin
 • ► 10.40 Przerwa na kawę
 • ► 10.50 Wycinka drzew z pasa drogowego - postępowanie administracyjne, uwarunkowania prawne, procedury i kwestie sporne – Przemysław Kołodziej, RDOŚ w Olsztynie
 • ► 11.30 Zadrzewienia liniowe – analiza sytuacji i problemów – Aldona Fenyk, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, UWM w Olsztynie
 • ► 12.10 Przerwa na kawę
 • ► 12.20 Bezpieczniej alejami Warmii i Mazur – Ewa Wojciechowska, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
 • ► 13.00 Zarządzanie zasobami zadrzewień liniowych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego z zastosowaniem nowoczesnych technologii – Piotr Dynowski, Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, UWM w Olsztynie
 • ► 13.30 Podsumowanie i dyskusja
 • ► 13.50 Posiłek
Seminarium realizowane jest w ramach projektu Roads for Nature – campaign promoting trees in Poland`s rural landscapes, as habitats and ecological corridors finansowanego ze środków Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Drogi do Natury

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz