sobota, 29 listopada 2014

Warsztaty biologii syntetycznej

Biologia syntetyczna może mieć zastosowanie m.in. w rozwoju alternatywnych źródeł energii, biomedycynie oraz w ochronie środowiska. Jednakże rozwój tej dziedziny stawia duże wyzwania. Problem, dotyczące bezpieczeństwa biologicznego, zagrożeń środowiskowych, czy ochrony praw własności intelektualnej, mają konsekwencje natury etycznej, prawnej i społecznej – wynikało z wypowiedzi uczestników warsztatów.

Przy projektowaniu badań naukowych, czy nowych produktów i procesów, należy brać je pod uwagę. Sprostanie wyzwaniom związanym z rozwojem biologii syntetycznej wymaga współpracy między sektorem nauki a społeczeństwem i zastosowania nowego podejścia pod nazwą „odpowiedzialne badania i innowacje”. Zaangażowanie społeczeństwa jest niezbędne, aby nawiązać dialog między stronami zainteresowanymi potencjalnymi korzyściami i ryzykiem, jakie stwarza biologia syntetyczna. W tym kontekście przywołano opinię Europejskiej Grupy do Spraw Etyki w Nauce i Nowych Technologii, zdaniem której państwa członkowskie powinny podjąć działania wspierające debaty publiczne i zaangażowanie zainteresowanych stron w celu określenia głównych kwestii – z punktu widzenia społeczeństwa – związanych z poszczególnymi potencjalnymi zastosowaniami biologii syntetycznej. Grupa zaleca także opracowanie, na poziomie Unii Europejskiej, kodeksu postępowania w badaniach w zakresie biologii syntetycznej.

W warsztatach, które odbyły się 25 listopada 2014 r., brali udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, OECD, instytucji badawczych z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski oraz doktoranci i studenci z ośrodków akademickich z całej Polski.

źródło: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/w-ministerstwie-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-odbyly-sie-warsztaty-nt-biologii-syntetycznej.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz