poniedziałek, 3 listopada 2014

Biogospodarka – usługi ekosystemowe i świadczenia społeczne w ogrodach zdrowiaSzeroko rozumiana biogospodarka próbuje odpowiadać na różnorodne problemy społeczne. Nie tylko w poszukiwaniu odnawialnych źródeł energii (wykorzystanie biomasy) ale także jako poszukiwanie surowców dla biotechnologii, kosmetologii i medycyny. Powstające w naszym regionie różnego typu ogrody są nie tylko prostym elementem budowania infrastruktury turystycznej. Ogrody, wraz z wykorzystaniem różnych form arteterapii (leczenie przez sztukę i z wykorzystaniem sztuki), mogą być elementem leczenia w przestrzeni publicznej.

Ogrody i parki to nie tylko usługi ekosystemowe ale i świadczenia społeczne w przestrzeni publicznej.  Wagę problemu dostrzega nie tylko środowisko akademickie ale i władze państwowe oraz władze samorządowe. Elementem towarzyszącym jednemu z prezentowanych seminariów, poświęconemu cukrzycy, są warsztaty arteterapii, polegające na malowaniu dachówek. „Gadające dachówki” to przykład powstających na uniwersytecie innowacji a wdrażanych w małych przedsiębiorstwa Warmii i Mazu. Dachówki to także wspieranie lokalnej twórczości i przedsiębiorstw  działających w branży turystycznej.

Obecnie co 12. Polak choruje na cukrzycę, a niebawem co 10. będzie pacjentem diabetologa. Kluczem do właściwej terapii jest psychologia. Żeby takie oddziaływania były skuteczne, potrzebne jest właściwe otoczenie i atmosfera. To właśnie świat ogrodów i hortiterapia.

Zapraszamy na dwa wydarzenia, odbywające się pod patronatem Senatora RP prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego.

Stanisław Czachowski, Zofia Wojciechowska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz