niedziela, 23 listopada 2014

II Konferencja "Ochrona środowiska i energetyka"


Konferencja jest przeznaczona dla młodych pracowników naukowych, którzy chcą doskonalić swój warsztat naukowy oraz sztukę prezentacji wyników swoich prac oraz dyskusji. Wzięcie udziału w Konferencji będzie cennym doświadczeniem, które może stanowić element dorobku naukowego. 

Tematyka Konferencji nawiązuje do szeroko pojętych zagadnień związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska naturalnego oraz energetyką, ze szczególnym uwzględnieniem jej aspektów innowacyjnych. W szczególności poruszana tematyka Konferencji może być zdefiniowana przez następujące zagadnienia:

 •  Ochrona Gleby 
 • Ochrona Powietrza 
 • Ochrona Zasobów Wodnych 
 • Utylizacja Odpadów 
 • Odnawialne źródła energii Solartermia 
 • Hydroenergia 
 • Energia Wiatru 
 • Biomasa 
 • Energia Geotermalna 
 • Systemy Energetyczne
 •  Efektywność Energetyczna 
 • LCA 
 • Ocena wpływu na środowisko naturalne 
 • Energetyka rozproszona 
Uczestnictwo Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Wziąć w nim mogą pracownicy naukowi, doktoranci oraz studenci działający w kołach naukowych oraz studenci kierunków technicznych, których działalność naukowa - na przykład związana z pracą dyplomową – jest na wysokim poziomie merytorycznym. Miejsce i czas Konferencji Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2014 w Gliwicach, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Zgłoszenia Zgłoszenia udziału prosimy kierować drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego lub pocztą elektroniczną na adres: konferencja.osie2014@gmail.com. 

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 30 listopada 2014. W miarę możliwości prosimy o możliwe wczesne zgłaszanie udziału. O akceptacji decyzuje kolejność zgłoszeń. Dlatego prosimy traktować powyższy termin jako ostateczny. Referaty Uczestnicy mogą wygłosić referaty w języku polskim lub angielskim w ramach oddzielnych sesji językowych. Czas trwanie pojedynczego referatu to 15 minut. Po każdym referacie będzie czas na dyskusję. 

Publikacje pokonferencyjne 
Teksty najlepszych referatów zostaną opublikowane w kolejnych numerach Archiwum Gospodarki odpadami i Ochrony Środowiska. Pozostałe zostaną opublikowane w monografii, która będzie dostępna w wersji elektronicznej. Wszystkie prace będą recenzowane. Artykuły powinny zostać przeszłane przez autorów do dnia 8 grudnia.  
Pytania prosimy kierować na adres: konferencja.osie2014@gmail.com 

(red.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz