piątek, 21 listopada 2014

Seminarium na temat ochrony torfowisk

 
Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków w dniach 21-22 listopada 2014 r. (Mrągowo) organizuje warsztaty, dotyczące ochrony torfowisk. W programie m.in. referaty:
  • Podsumowanie projektu „Kompleksowa ochrona torfowisk wysokich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego” – Sebastian Menderski (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
  • Efekty renaturyzacji torfowisk na Pojezierzu Mazurskim – Katarzyna Glińska-Lewczuk (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
  •   Rezerwat „Sołtysek” najnowsze wyniki inwentaryzacji botanicznej torfowiska i terenów przyległych – Jerzy i Iwona Łaźniewscy (Pracownia Badań Środowiskowych ACER), Włodzimierz Pisarek (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie)
  • Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej – Dorota Horabik, Magdalena Makles (Klub Przyrodników)
  • Ochrona torfowisk bałtyckich w Polsce północno-zachodniej – Robert Stańko (Klub Przyrodników)
  • Emisja gazów cieplarnianych z torfowisk – Janusz Turbiak (Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach, Ośrodek w Bydgoszczy)
  • Podsumowanie projektu „Ochrona ginących torfowisk w rezerwatach Niecki Gródecko-Michałowskiej na obszarze Natura 2000 Puszcza Knyszyńska” – Anna Suchowolec (Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków)
  • Rezerwaty torfowiskowe Niecki Gródecko-Michałowskiej - czy obecne uwarunkowania hydrologiczne umożliwiają zachowanie walorów przyrodniczych? – Filip Jarzombkowski, Ewa Gutowska (Fundacja Snopowiązałka)
  • Torfowiska w programie rolnośrodowiskowym - czy obecna struktura zapewnia ich optymalną ochronę? – Ewa Gutowska, Filip Jarzombkowski (Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz