piątek, 16 czerwca 2017

Zapraszamy na praktyki w Mazurskim Parku Krajobrazowym

Mazurski Park Krajobrazowy zaprasza studentów kierunków przyrodniczych, turystycznych oraz zajmujących się dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym do odbycia praktyk studenckich w Mazurskim Parku Krajobrazowym.

Praktyki studenckie w Mazurskim Parku Krajobrazowym są szansą na zdobycie cennego doświadczenia zawodowego. Studenci mają szansę przyjrzeć się jak wygląda praca w instytucji zajmującej się ochroną przyrody i krajobrazu.

Mamy nadzieję, że odbywający u nas praktyki studenci podniosą swoje kompetencje i zwiększą tym samym swoją konkurencyjność na rynku pracy. Ułatwi to absolwentom uczelni przechodzenie z etapu edukacji do etapu zatrudnienia.

Praktyki przebiegają zgodnie z ustalonym harmonogramem i polegają na współuczestniczeniu w pracach z zakresu ochrony przyrody i edukacji Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Odbywają się dla wszystkich zainteresowanych każdego roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30, Szczegóły dotyczące praktyk oraz oferty edukacyjnej można znaleźć na stronie: http://parkikrajobrazowewarmiimazur.pl/mazurski/dolne_menu-praktyki.html

Mgr Judyta Genca
(absolwentka Wydziału Biologii i Biotechnologii, kierunek biologia)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz