sobota, 10 czerwca 2017

A może ktoś chętny na bagienny doktorat?


Do naszego międzynarodowego zespołu w projekcie RePeat pilnie poszukujemy doktoranta / doktorantki do badań cech funkcjonalnych korzeni roślin bagiennych i ich znaczenia dla przebiegu procesów torfotwórczych. W projekcie staramy się m.in. zrozumieć jak tworzy się torf niski - zbudowany głównie z korzeni turzyc i na ile jego tempo akumulacji zależy od międzygatunkowych różnic tempa wzrostu korzeni i ich podatności na rozkład biologiczny. A w konsekwencji: jak to się przekłada na rolę torfowisk niskich w regulacji klimatu. W planie zarówno badania w terenie (Biebrza, Rospuda), chemiczne analizy laboratoryjne (ocena podatności tkanek na rozkład), jak i pokierowanie eksperymentem "wazonowym" wykonywanym we współpracy z naszymi niemieckimi partnerami na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Poniżej link do oferty. Rozważamy tez modyfikację tego tematu, uzupełniając go o zagadnienia zróżnicowania zespołów grzybów saprotroficznych i analizę ich roli w rozkładzie obumierających korzeni turzyc - gdybyśmy znaleźli osobę o bardziej mikologicznym zacięciu. Bardzo proszę o przekazanie oferty potencjalnie zainteresowanym, a wszelkie pytania proszę kierować do mnie.

Wiktor Kotowski
https://www.facebook.com/wiktor.kotowski
Ogłoszenie o doktoracie: http://www.biol.uw.edu.pl/pl/files/docs/st_dokt/A_PhD_student_RePeat_t1_170601.pdf

O projekcie
http://www.biol.uw.edu.pl/pl/aktualnosci/54-aktualnosci/2074-repeat-miedzynarodowe-badania-nad-przywracaniem-roli-torfowisk-niskich-w-regulacji-klimatu


Celem projektu jest zrozumienie i opis mechanizmów odpowiedzialnych za akumulację torfu na torfowiskach niskich, szczególnie w kontekście przywracania tego procesu w ramach restytucji przyrodniczej. Zaplanowane interdyscyplinarne badania dotyczą m.in. procesów biogeochemicznych, struktury i różnorodności biologicznej zespołów organizmów glebowych, tempa produkcji i rozkładu biomasy podziemnej. Wiedza ta jest pilnie potrzebna w celu opracowania metod odtwarzania odwodnionych torfowisk jako akumulatorów węgla atmosferycznego, które mogłyby pomóc w mitygacji globalnych zmian klimatu. Dotychczasowe przedsięwzięcia ponownego nawodnienia – zwłaszcza na torfowiskach niskich – nie skutkowały z reguły przywróceniem funkcji sekwestracji węgla, ponieważ nie udawało się przywrócić procesów torfotwórczych. Akumulacja torfu, czyli przewaga produkcji biomasy nad jej rozkładem, poza rolą w regulacji klimatu, jest też warunkiem stabilności ekosystemów bagiennych, a więc też trwałego dostarczania przez nie wielu innych ważnych usług ekosystemowych, takich jak retencja biogenów, regulacja obiegu wody, czy ochrona różnorodności biologicznej. Główne pytanie badawcze projektu RePeat brzmi: w jaki sposób czynniki środowiska, gospodarka człowieka oraz różnorodność funkcjonalna zbiorowisk roślinnych i zespołów organizmów glebowych współdziałają w kontrolowaniu tempa akumulacji torfu w naturalnych i restytuowanych torfowiskach niskich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz