piątek, 2 czerwca 2017

Udział pracowników Wydziału w poznawaniu przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego

(Od lewej dr G. Fiedorowcz, dr D. Kubiak, mgr J. Gencza. Sesja posterowa)
Na przełomie maja i czerwca 2017 r., w Piaskach nad Jeziorem Bełdany odbyła się konferencja naukowa pt.: „40 lat Mazurskiego Parku Krajobrazowego – różnorodność biologiczna i kulturowa”. Konferencja poświęcona była funkcjonowaniu, kształtowaniu i ochronie cennych elementów krajobrazu na obszarze Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Spotkanie w Hotelu Mazurski Raj było okazją do dyskusji oraz podsumowaniu dotychczasowego stanu wiedzy i różnorodności biologicznej Mazurskiego Parku Krajobrazowego, Była to także okazja do dyskusji o przyszłości Mazurskiego Parku Krajobrazowego zarówno na forum pracowników Parku, jak i pomiędzy naukowcami z różnych dziedzin nauki, Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych.  Dyskusja sprzyjała planowaniu przyszłych badań by wypenić białe plamy naszej niewiedzy. Jesienią ukaże się monografia z referatami i postrerami, przedstawionymi na wspolnanej konferencji..

Wkład w poznanie bioróżnorodności Mazurskiego Parku Krajobrazowego mają takze pracownicy Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, co uwidoczniło się w prezentowanych referatach.

 Sesja  „Różnorodność biologiczna Mazurskiego Parku Krajobrazowego
 • „Chruściki (Trichoptera) Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM
 • „Makrofity jezior Mazurskiego Parku Krajobrazowego - zróżnicowanie, stan ekologiczny” dr hab. Hanna Ciecierska, prof. UWM 
 •  „Stan poznania i perspektywy badań bioty porostów Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Dariusz Kubiak 
 •  „Macromycetes Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Grzegorz Fiedorowicz 
 • „Przyczynek do poznania fauny wybranych chrząszczy Mazurskiego Parku Krajobrazowego” prof. dr hab. Oleg Aleksandrowicz 
 •  „Walory Przyrodnicze Mazurskiego Parku Krajobrazowego” dr Jerzy Kruszelnicki 
 Dwie ostatnie osoby były pracownikami Wydziału w latach ubiegłych.

W komitet naukowym konferecji znalazła się także osoba z naszego Wydziału:
 • dr hab. Jolanta Ejsmont-Karabin (Stacja Hydrobiologiczna – Mikołajki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) 
 • dr hab. Wojciech Gotkiewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
 • dr hab. Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
 • dr Małgorzata Liszewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) 
 • dr Tomasz Janecki (Stacja Hydrobiologiczna – Mikołajki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN) 
Natomiast w komitecie organizacyjnym znalazło się dwoje naszych absolwentów:
 • mgr inż. Krzysztof Wittbrodt (Mazurski Park Krajobrazowy) 
 • mgr inż. Martyna Kwiatkowska (Mazurski Park Krajobrazowy) 
 • mgr Judyta Gencza (Mazurski Park Krajobrazowy) 
 • mgr Jakub Masiarz (Mazurski Park Krajobrazowy)
RED. (fot. S. Czachorowski)
1 komentarz:

 1. Bardzo sie ciesze ze przyroda Mazurskiego Parku Krajob
  razowego cieszy sie duzym zainteresowaniem naukowcow.
  Cieszylbym sie jeszcze bardziej gdyby udalo sie naresz
  cie utworzyc Mazurski Park Narodowy ktorego brak stano
  wi niestety ciemna plame na przyrodniczej mapie Polski

  OdpowiedzUsuń