czwartek, 9 lutego 2017

Nauka do kwadratu czyli współpraca z Uniwersytetem Dzieci


Pracownicy Wydziału, w ramach misji Uniwersytetu, uczestniczą w  różnorodnych projektach edukacyjnych. Od dawna współpracują z Uniwersytetem Dzieci w Olsztynie. W ciągu kilku lat wielu pracowników naukowych Wydziału Biologii i Biotechnologii wygłosiło wykłady i poprowadziło zajęcia dla różnych grup wiekowych Uniwersytetu Dzieci. Niebawem ruszy kolejny projekt, w którym gimnazjaliści poznawać będą zawiłości biologii molekularnej w naszych laboratoriach.

Nauka do kwadratu to kierunek dla młodzieży w wieku 14-16 lat (roczniki, 2000, 2001, 2002). Zajęcia odbywające się w jego ramach odpowiadają na zainteresowania młodych ludzi, ale też wymagania współczesnego świata. Nauka do kwadratu to: rozwijanie pasji i talentów, odkrywanie nauki w nowoczesny sposób, efektywne poszerzanie zdobytej już wiedzy, inspiracja do dalszego naukowego rozwoju, pomoc w trudnym wyborze ścieżki zawodowej, przygotowanie do dorosłego życia. Uczniowie uczestniczący w cyklu zajęć: zgłębią określoną dziedzinę nauki, nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce, przeprowadzą projekt badawczy, będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.). W czasie cyklu seminariów młodzież w wieku 14-16 lat pozna pracę badaczy w ich rzeczywistych miejscach pracy, w których powstają najnowsze trendy naukowe. W trakcie zajęć gimnazjaliści zostaną zainspirowani do: krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów, chęci rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata, dalszego podążania ścieżką nauki.

Nastolatek na uniwersytecie - specjalizacje na kierunku Nauka do kwadratu w Olsztynie realizowane w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy - grantu MNiSW.  Partnerem naukowym Fundacji Uniwersytet Dzieci jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Studenci kierunku Nauka do kwadratu w Olsztynie będą uczestniczyć w: 3 wykładach, 1 warsztatach kompetencyjnych, zajęciach w ramach jednej wybranej specjalizacji. Lista specjalizacji: Sztuka (1 grupa, 10 miejsc) Biologia (1 grupa, 10 miejsc) Architektura krajobrazu (1 grupa, 12 miejsc) Językoznawstwo (1 grupa, 12 miejsc) Fizyka w sporcie (1 grupa, 15 miejsc) Programowanie (1 grupa, 15 miejsc)

BIOLOGIA
Uczniowie dowiedzą się, jak wykorzystywana jest analiza zmienności genetycznej w kryminalistyce, badaniach naukowych, diagnostyce medycznej i innych dziedzinach. Uczestnicy zajęć przeprowadzą analizę DNA pod kątem badań kryminalistycznych. Analiza elektroforetyczna pozwoli uczniom ustalić płeć sprawcy zdarzenia. W czasie zajęć będą wykorzystywać fachowy sprzęt naukowy, z którego na co dzień korzystają badacze. Zajęcia pozwolą trenować umiejętność pracy w zespole, rozwijać zainteresowania przyrodnicze, a także zmierzyć się z pracą kryminologa.

Miejsce zajęć: Laboratorium Diagnostyki Molekularnej UWM, ul. Prawocheńskiego.

Prowadzący: dr Anna Nynca, dr Sylwia Świgońska


Z kolei dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM wygłosi wykład inauguracyjny pt. Czego uczy się człowiek w XXI wieku"

RED.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz