środa, 15 lutego 2017

Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów XIII Konferencji z cyklu "Aktywne Metody Ochrony Przyrody w Zrównoważonym Leśnictwie", która odbędzie się w Rogowie w dniach 5-6 kwietnia 2017 r. serdecznie zapraszamy do udziału.

Temat przewodni tegorocznej konferencji brzmi: LEŚNE SIEDLISKA MOKRADŁOWE OAZĄ BIORÓŻNORODNOŚCI Zróżnicowanie gatunków i siedlisk leśnych jest w najwyższym stopniu zależne od obecności wody i zdolności retencyjnych ekosystemów leśnych. Obserwowane od kilku lat niepokojące zmiany klimatyczne, w tym głównie ocieplenie klimatu i susze w okresie wegetacyjnym, powodują konieczność podjęcia działań wyprzedzających, zmierzających do zachowania we właściwym stanie leśnych siedlisk mokradłowych. Istotny jest także stały monitoring organizmów wskaźnikowych związanych z mokradłami.

Podstawową intencją organizatorów konferencji jest przegląd i doskonalenie metod ochrony leśnych siedlisk mokradłowych i gatunków z nimi związanych.  Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://cepl.sggw.pl/konferencja/amop/index.htm

Zapraszamy!
Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie
ul. Leśna 5a, 95-063 Rogów
tel./faks 46 874 83 74

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz