środa, 1 czerwca 2016

Technik weterynarii


Chcesz rozszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe? Zapisz się do Pasja Szkoła Policealna na kierunek technik weterynarii. Osoba, która wykonuje zawód technika weterynarii, może wykonywać czynności o charakterze pomocniczym z zakresu zapobiegania i zwalczania chorób zwierząt, leczenia zwierząt oraz nadzoru nad warunkami sanitarno-weterynaryjnymi miejsc gromadzenia zwierząt (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 24 grudnia 1998 r. w sprawie kwalifikacji i zakresu uprawnień zawodowych osób nie posiadających tytułu lekarza weterynarii).

Wielu studentów Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM łączy studiowanie z nauką w naszej szkole policealnej. Szkoła posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Olsztyna oraz uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa dwa lata (cztery semestry). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele dwa razy w miesiącu.

Szkoła mieści się w Kortowie, koło Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, ul. Obitza 3. www.pasjaolsztyn.edu.pl https://www.facebook.com/PasjaSzkolaPolicealna/

Offy Y.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz