czwartek, 1 września 2016

Zbliżają się Olsztyńskie Dni Nauki

Na 14. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki Wydział Biologii przygotował wiele propozycji (szczegółowy program na stronie). Przedstawiamy propozycje katedry Anatomii Porównawczej.

Rozpoznajemy narządy naszego ciała

Zajęcia mają charakter warsztatów praktycznych poprzedzonych krótką prezentacją multimedialną i przedstawieniem zasad prawidłowej obsługi mikroskopu i prowadzenia obserwacji mikroskopowych. Na wstępie uczestnicy dowiedzą się o poziomach organizacji strukturalnej organizmu oraz wybranych układach i narządach człowieka w aspekcie funkcjonalnym. Następnie uczestnicy na podstawie cech charakterystycznych narządów i tkanek podejmą próby identyfikacji narządów na podstawie fragmentu ich budowy histologicznej. Dodatkowym walorem zajęć będzie możliwość wykorzystania nowoczesnych modeli anatomicznych oraz atlasów elektronicznych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych budową własnego ciała, a szczególnie naszych przyszłych studentów

Katedra Anatomii Porównawczej
Prof. Anna Robak, dr Barbara Wasilewska

Wpływ środowiska na narządy i funkcjonowanie człowieka

Celem zajęć jest analiza wpływu czynników środowiskowych: biologicznych, fizycznych i chemicznych na narządy i układy człowieka z aspektem funkcjonalnym. Uczestnicy poznają podłoże morfologiczne wybranych procesów chorobowych, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie organizmu jako całości. Na wstępie zostanie omówiona prawidłowa budowa wybranych tkanek i narządów, a następnie, w aspekcie porównawczym, struktury zmienione chorobowo. Uczestnicy podejmą próbę analizy obrazów mikroskopowych wybranych zmian chorobowych w oparciu o prezentację, mikrofotografie podręcznikowe i dołączone do nich opisy. Obserwacje uczestników będą przedmiotem dyskusji w grupie.

Katedra Anatomii Porównawczej
dr Barbara Wasilewska, Mirosława Domagalska

W pracowni histologa

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procedurą histologiczną, według której wykonuje się preparaty mikroskopowe techniką parafinową. Technika ta jest wykorzystywana w dydaktyce, badaniach naukowych i w diagnostyce medycznej. W laboratorium histologicznym na przygotowanych stanowiskach uczestnicy będą pod kierunkiem pracowników wykonywać kolejne czynności związane z wykonaniem preparatu, m.in. przygotowanie szkiełek podstawowych, zatapianie tkanki w bloczki parafinowe, krojenie bloczków na mikrotomie, naklejanie skrawków na szkiełka podstawowe na łaźni wodnej. Tak wykonane preparaty będą barwione w tzw. szeregu alkoholowym (uwodnienie skrawków i barwienie fioletem krezylowym), a następnie zostaną odwodnione, prześwietlone i zamknięte w balsamie. Swoje efekty pracy będzie można obserwować pod mikroskopem.

Katedra Anatomii Porównawczej
Prof. Anna Robak, dr Janusz Najdzion, dr Barbara Wasilewska, dr Krystyna Bogus-Nowakowska


Wizualizacja komórek mózgu

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z podstawowymi technikami barwienia tkanki nerwowej oraz ich wykorzystaniem w badaniach naukowych. Uczestnicy poznają różne metody histologiczne i immunohistochemiczne stosowane w badaniach neurochemicznych i neuroanatomicznych, które umożliwiają:
  • poznanie kształtu i budowy wewnętrznej perykarionu - barwienie fioletem krezylowym, metoda Nissla; 
  • poznanie morfologii zewnętrznej neuronu: perykarion z wypustkami dendrytycznymi i aksonem – impregnacja azotanem srebra, metoda Golgiego; 
  • poznanie różnych typów neuronów ze względu na endogennie produkowane substancje (neurotransmitery i neuromodulatory) – techniki immunohistochemiczne: metoda immunofluorescencji i metoda immunoenzymatyczna DAB. 
Uczestnicy przeprowadzą obserwacje preparatów pod klasycznym mikroskopem świetlnym oraz epifluorescencyjnym w celu porównania różnych cech komórki nerwowej (m.in. kolor, kształt i liczba wybarwionych neuronów) charakterystycznych dla każdej z trzech metod, o czym będzie można przekonać się biorąc udział w zajęciach.

Katedra Anatomii Porównawczej
Prof. Anna Robak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Magiczna moc przeciwciał

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi sposobów wykrywania antygenów w komórce wykorzystując specyficzną reakcję antygen-przeciwciało. Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak przeciwciała są produkowane i w jaki sposób są wykorzystywane w laboratoriach naukowych i diagnostycznych. Uczestnicy warsztatów immunohistochemicznych będą mogli samodzielnie przygotować roztwory tzw. przeciwciał pierwotnych i wtórnych i następnie wykonać barwienia immunofluorescencyjne na skrawkach mrożeniowych mózgowia zwierząt w kierunku wykrycia obecności endogennych substancji w neuronach, m.in. katecholamin (dopaminy, noradrenaliny i/lub adrenaliny) oraz enzymów szlaków metabolicznych tych substancji (hydroksylazy tyrozyny – TH, beta hydroksylazy dopaminy – DBH). Efekty swoich prac oraz przykładowych barwień (neuropeptydy) uczestnicy warsztatów będą obserwować pod mikroskopem epifluorescencyjnym BX51 Olympus.

Katedra Anatomii Porównawczej
Prof. Anna Robak, dr Krystyna Bogus-Nowakowska

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz