czwartek, 1 września 2016

Nowoczesne metody badawcze dla branży farmaceutycznej i kosmetyczne (konferencja)


Jednym z kluczowych elementów determinujących rozwój gospodarczy jest promowanie postaw innowacyjnych i korzystanie przez przedsiębiorców z nowoczesnych technologii. Konferencja jest okazją do zapoznania uczestników z najnowszymi metodami badawczymi stosowanymi w rozwoju leków i produktów kosmetycznych, w szczególności opartymi o badania proteomiczne i techniki spektroskopowe. Ponadto jest okazją na prezentację przedsiębiorcom możliwości współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, które dzięki nowoczesnej i rozbudowanej infrastrukturze wspierają firmy w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej.

Cel konferencji:

  • Prezentacja najnowszych trendów i możliwości w zakresie wykorzystania innowacyjnych technologii i metod badawczych w procesie projektowania i rozwoju leków, suplementów diety i kosmetyków.
  • Prezentacja wybranych rozwiązań z obszaru biologii molekularnej oraz spektroskopii, jako narzędzi do wzmocnienia potencjału innowacyjnego projektów B+R.
  • Przedstawienie korzyści wynikających ze współpracy przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną z instytucjami otoczenia biznesu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz