piątek, 11 grudnia 2015

Polsko–niemiecka konferencja na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych


Polsko – niemiecka konferencja na temat redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów nieobjętych europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji. Warszawa 16 grudnia 2015 roku Sala Rudniewa w Pałacu Kultury i Nauki.

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki we współpracy z Fundacja H. Bölla zaprasza na konferencję Jak redukować emisje w budownictwie, transporcie i rolnictwie? w dniu 16 grudnia 2015r., o godz. 10.30, w Warszawie, w Pałacu Kultury i Nauki, w sali im. Rudniewa.

Konferencja będzie podsumowaniem serię debat eksperckich dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non – ETS. W październiku i listopadzie br. Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, przy wsparciu finansowym Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, przeprowadził szereg debat eksperckich mających na celu określenie potencjalnych możliwości i sposobów redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non-ETS: budownictwa, transportu i rolnictwa oraz barier, które mogą utrudnić ich praktyczne wdrożenie. Debaty były także platformą wymiany doświadczeń pomiędzy ekspertami polskimi i niemieckimi.

W trakcie konferencji: - zostaną przedstawione plany i zamierzenia Republiki Federalnej Niemiec w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych z sektorów non – ETS; - zaprezentowane zostaną fundusze na wdrażanie rozwiązań redukujących tę emisję, które są dostępne w obecnej perspektywie finansowej UE oraz możliwość wykorzystania na ten cel środków krajowych; - przeprowadzone będą dyskusje panelowe na temat:1/ możliwości likwidacji barier utrudniających redukcję emisji z sektorów non – ETS oraz 2/ roli poszczególnych interesariuszy (architektów, deweloperów, firm motoryzacyjnych i transportowych, operatorów transportu publicznego, organizacji rolniczych, rolników, doradztwa rolniczego, a także samorządów lokalnych i instytucji publicznych itp.) w osiąganiu celów redukcyjnych, które będą obowiązywały w Polsce. Konferencja prowadzone będzie w języku polskim i niemieckim (tłumaczenie symultaniczne). Planujemy także opublikowanie uzyskanych wyników, tak aby mogły się one przyczynić do wypracowania racjonalnego stanowiska Polski w odniesieniu do redukcji emisji z sektorów non – ETS.

UWAGA! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na konferencji, prosimy o potwierdzenie udziału do 14 grudnia 2015 roku na adres e-mailowy: janek.karaczun940512@gmail.com

W załączeniu program konferencji.  W przypadku pytań prosimy o kontakt: Dr hab. inż. Zbigniew M. Karaczun, profesor SGGW Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki zbigniew_karaczun@sggw.pl tel. 506 173 522

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz