poniedziałek, 28 grudnia 2015

Leśnicy na Nocy Biologów 2016


Dlaczego leśnicy uczestniczą w Nocy Biologów? 
Bo las to jeden wielki, tętniący życiem organizm. Prawdziwy karnawał przyrody. Niezwykle złożony ekosystem, urzekający nas bogactwem form, kolorów, zapachów, różnorodnością gatunków oraz wielością strategii przetrwania. Leśnicy, by dobrze wykonywać swój zawód, posiadają wiedzę biologiczną ale doświadczenia nabywają podczas codziennego, bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Zawód leśnika to wiedza, umiejętności, doświadczenia ale również pasja i tym właśnie chcemy się dzielić podczas prowadzonych przez nas pokazów i warsztatów.


Mimo zanurzania się w nowoczesności oraz galopującego rozwoju technologicznego z lasem jesteśmy nadal związani w sposób ścisły i bezpośredni. Zagospodarowane przez człowieka ekosystemy leśne służyły mu od wieków. Wszystko wskazuje na to, że las również w przyszłości będzie zaspokajał nasze potrzeby. Lasy Państwowe, zarządzając dużymi obszarami leśnymi rozumieją zachodzące procesy i zauważają zmiany w postrzeganiu społecznym lasów. Leśnicy obserwują coraz większe zainteresowanie i zapotrzebowanie na funkcje społeczne lasów. Usługi ekosystemowe, takie jak dostarczanie dobrego, natlenionego i wolnego od smogu powietrza, działanie antydepresyjne oraz miejsce relaksu i aktywnego wypoczynku nabiera coraz ważniejszej roli. Pogodzenie wielu potrzeb oraz zrównoważone użytkowanie lasu wymaga zrozumienia podstawnych procesów zachodzących w tym ekosystemie oraz globalnego postrzegania jego wszystkich elementów.

Edukacja leśna społeczeństwa to jeden z priorytetów Lasów Państwowych. Oferta edukacyjna Lasów Państwowych skierowana jest do dzieci, młodzieży, dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. Wszystko po to, by upowszechniać wiedzę o środowisku leśnym i zrównoważonej gospodarce leśnej.
Aby poznać i zrozumieć las, nie wystarczy o nim czytać czy oglądać na fotografiach. Trzeba go zobaczyć na własne oczy, dotknąć i posłuchać. Dlatego tak ważne jest prowadzenie edukacji w terenie w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Poruszanie się w tym środowisku to wielka przygoda. Żeby spojrzeć głębiej i zrozumieć zachodzące w nim procesy, wykonać szereg obserwacji przyrodniczych najpierw należy postawić pierwszy krok i oswoić się z odmiennością tego świata, uważnie mu się przyjrzeć, dotknąć, doświadczyć.

Dzięki edukacji leśnej coraz więcej osób ma świadomość ogromnych korzyści, jakie daje zrównoważona gospodarka leśna, ochrona przyrody i rozsądne obcowanie z naturą. Ciągle wzrasta liczba osób, korzystających z dobrodziejstw lasu. Rośnie też świadomość wspólnej odpowiedzialności za stan lasów.

Opisy warsztatów zbiorczy tytuł Las Zmysłów
Pokaz: 
Stoisko edukacyjne Wszystkie aktywności na stoisku Nadleśnictwa Olsztynek opierają się na idei edukacji sensorycznej czyli edukacji poprzez zmysły. Rozwijanie i uaktywnianie zmysłów oraz pobudzanie wrodzonej człowiekowi ciekawości jest niezbędne do nabycia umiejętności dokonywania metodycznych obserwacji przyrodniczych i poznania naukowego. Z leśnikami będzie można:
odkrywać świat zmysłem wzroku, węchu i dotyku, przespacerować się na boso leśną ścieżką zmysłów. Wiek -  bez ograniczeń, liczba miejsc - bez ograniczeń

Mapa myśli
Będzie można stworzyć własną mapę myśli na temat: Kim jestem? Co robię? Jakie mam zwyczaje? Bohaterami mapy myśli będą leśne ssaki. Wiek od 6 lat, liczba miejsc -  bez ograniczeń

Warsztaty Plastyczne
 Uczestnicy tworzą własnoręcznie leśne kolaże oraz drewniane medale Wiek bez ograniczeń ilość bez ograniczeń Leśna sieć pokarmowa Uczestnicy warsztatu budują wspólnie troficzną sieć zależności, poznają przy tym leśne zwierzęta ich pożywienie oraz rolę w ekosystemie. Dowiadują się, że każdy jest ważny i potrzebny Wiek od 7 lat ilość max 31 osób w jednym warsztacie

Wystawy
Wystawa Wydawnictw Lasów Państwowych pt. „Bo książki są z drewna” z loterią, na której będzie można wylosować wydawnictwa. Wystawa zorganizowana dzięki uprzejmości i pomocy Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych.  Wiek - bez ograniczeń, ilość uczestników - bez ograniczeń 

Leśnicy z Nadleśnictwa Olsztynek

(zdjęcia S. Czachorowski, piknik popularnonaukowy pt. Czas drewna", skansen w Olsztynku, 2015)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz