piątek, 28 czerwca 2013

Współpraca z Francją i „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Warmii i Mazur”

(W trakcie spotkania w z władzami uczelni, fot. S. Cz.)

W dniach 18-27 czerwca 2013 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski oraz Wydział Biologii i Biotechnologii gościł 11 osób z Francji: Gisèle Boulanger (konserwator w Prairies des Chenevières w Déols), Jacques Boureau, Micheline Boureau (Stowarzyszenie Przyrodnicze w Indre), Roger Caumette (przedstawiciel gminy Montierchaume), Denis Labouret, René Marandon (Towarzystwo Pomologiczne w Berry), Jean Paryseck (były mer gminy Faverolles), Christian Pineau (magazyn regionalny „La Bouinotte” w Berry), Anne-Marie Szlawski-Reignoux, Bernard Moreau, Lucienne Moreau (Stowarzyszenie Francja–Polska). Była to wizyta studyjna ph. „Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Warmii i Mazur”, stanowiąca kolejny etap budowania współpracy międzynarodowej wokół problemów rozwoju zrównoważonego i ochrony różnorodności biologicznej w skali lokalnej i regionalnej (czytaj o wcześniejszej wizycie we Francji oraz roboczej wizycie jesienią 2012).

Program jak i sama organizacja wizyty przygotowane zostały we współpracy z Wydziałem Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydziałem Nauk o Środowisku, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, Nadleśnictwem Olsztyn, Nadleśnictwem Kudypy, Starostwem Powiatowym w Olsztynie, oraz Urzędem Marszałkowskim (Departament Ochrony Środowiska).

W trakcie wizyty przygotowany został projekt umowy o współpracy między Uniwersytetem a Stowarzyszeniem France-Pologne i reprezentowanymi przez to Stowarzyszenie innymi organizacjami z Francji departamentu Indre. Rolą naszego uniwersytetu jest ułatwianie współpracy z różnymi  podmiotami Warmii i Mazur, zarówno instytucji państwowych, samorządowych jak i organizacji i stowarzyszeń. Jakkolwiek jest to umowa podpisywana przez UWM, ale z myślą o włączaniu do wspólnych projektów także instytucji i stowarzyszeń z całego regionu Warmii i Mazur. Będziemy starali się inicjować i ułatwiać współpracę różnych podmiotów, skupionych wokół konkretnych problemów, w tym przypadku rozwoju regionalnego, rozwoju zrównoważonego i ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy.

Wizyta rozpoczęła się od spotkania z prof. dr hab. Jerzym Jaroszewskim prorektorem ds. nauki. Później odbyło się spotkanie z władzami Wydziału Biologii i Biotechnologii oraz Wydziału Kształcenia Środowiska i Rolnictwa, w czasie którego zaprezentowane były możliwości wymiany studentów w ramach programu Erasmus oraz obszary potencjalnej współpracy badawczej. W ramach zwiedzania kampusu uniwersyteckiego goście z Francji odwiedzili m.in. Katedrę Ogrodnictwa, szklarnie, Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej.

W kolejnym dniu odwiedziliśmy szkołę w Lamkowo, stowarzyszenia lokalne Gminy Barczewo, pałac i park w Łężanach wraz z eksperymentalnymi uprawami wierzby energetycznej (dyskusja dotyczyła , energii odnawialna).

W ciągu kolejnych dni goście z Francji odwiedzili Urząd Miejski w Olsztynku, Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, Gospodarstwo Rybackie Szwaderki, Parku Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, Zieloną Szkołę w Perkozie, Ośrodek w Łęguckim Młynie, uczestniczyli w pikniku lotniczym w Gryźlinach, zwiedzili Rezerwat „Las Warmiński”. W programie była także wizyta w Urzędzie Miejskim w Dobrym Mieście, Warmińskim Zakątku, Nadleśnictwie Kudypy,   Centrum Francusko-Polskim w Olsztynie, a na koniec zwiedzanie Arboretum w Kudypach.

W trakcie licznych spotkań mniej lub bardziej formalnych dyskutowaliśmy o przyrodzie, kształtowaniu krajobrazu i wzajemnym przenikaniu się kultur. Zbierane różnorodne doświadczenia jak i planowane kolejny wizyty studyjne oraz wspólne projekty zasilą koncepcyjnie kształcenie na Wydziale Biologii i Biotechnologii na specjalności „gospodarowanie zasobami przyrody” oraz tworzony wspólnie z Wydziałem Humanistycznym nowy interdyscyplinarny kierunek „Dziedzictwo kulturowe i przyrodniczce”, który uruchomiony będzie już za rok. Niebawem ruszy także na Wydziale Humanistycznym studium podyplomowe o takiej samej nazwie, a w przygotowaniu programu udział bierze także Wydział Biologii i Biotechnologii.

Stanisław Czachorowski

(więcej zdjęć z wizyty)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz