wtorek, 1 stycznia 2019

Noc Biologów 2019: Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze


Już niedługo Noc Biologów 2019, w czasie które odbędzie się ponad 100 różnych wykładów, warsztatów, pokazów, wystaw, laboratoriów. Noc rozpocznie się o godzinie 8 rano i zakończy około 22 w nocy. Na dużą cześć zajęć trzeba się wcześniej rejestrować (wynika z ograniczonej liczny miejsc na salach laboratoryjnych). Są jeszcze wolne miejsca w godzinach popołudniowych i wieczornych. Ale są także wystawy i wykłady, na które nie trzeba się rejestrować. Przykładem jest wystawa pt. Woda, las, człowiek - dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, przygotowana przez dr. hab. Stanisława Czachorowskiego i prof. dr hab. Katarzynę Glińską-Lewczuk.

Wystawa zdjęć z krótkimi opisami oraz QR Kodami, linkującymi do obszerniejszych artykułów i filmów (wykorzystanie mobilnego Internetu - wystarczy zabrać ze sobą telefon lub tablet z dostępem do internetu). Na planszach przedstawiona jest fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i raz zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenn, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązaniu bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej.

Miejsce: Hol Kat. Ekologii i Ochrony Środowiska, Plac Łódzki 3, III piętro
Godziny: 08:00-22:00

Cały program Nocy Biologów 2019 w Olsztynie na stronie: http://www.nocbiologow.pl/index.php?id=jednostka&nazwa=olsztyn

Bieżące informacje na Facebookowym wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/280630432485166/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz