piątek, 4 stycznia 2019

Długa Noc Biologów pełna edukacyjnych i naukowych atrakcjiOgólnopolska Noc Biologów 2019 w Olsztynie, 11 stycznia (piątek) 2019, 8.00-22.00,  Wydział Biologii i Biotechnologii. UWM w Olsztynie razem z 31 innymi wydziałami przyrodniczymi i ogrodami botanicznymi jak co roku bierze udział w ogólnopolskim festiwali nauki „Noc Biologów”. Jest to już ósma akcja promująca wiedzę biologiczną i przyrodniczą w popularnonaukowej formie, nawiązująca do edukacji pozaformalnej i społecznej misji uniwersytetu. W przygotowanie tegorocznej Nocy Biologów poza Wydziałem Biologii i Biotechnologii włączyły się także: Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk Społecznych. Nauka wymaga współpracy i dlatego szukamy jej na różnych płaszczyznach.
Oficjalne i uroczyste otwarcie Nocy Biologów 2019, odbędzie się 11 grudnia (piątek) o godz. 11.00 w holu Collegium Biologiae (Kortowo, ul. Oczapowskiego 1A).


To już ósma edycja tego ogólnopolskiego festiwalu nauki, organizowanego przez 31 ośrodków akademickich i naukowych w Polsce. W Olsztynie przygotowaliśmy ponad 100 różnych wykładów, warsztatów, laboratoriów, wystaw, pokazów, gier edukacyjnych, w których realizację włączeni są pracownicy, doktoranci i studenci nie tylko Wydziału Biologii i Biotechnologii ale i Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Nauk Społecznych. Spodziewamy się udziału ponad 500 uczniów i dorosłych z całego woj. warmińsko-mazurskiego. Ze względu na duże zainteresowanie młodzieży szkolnej Noc Biologów w Olsztynie zaczyna się o 8.00 rano i potrwa do 22.00 w nocy. Przedpołudniowe godziny zajęć umożliwiają udział szkół wiejskich i z małych miasteczek (możliwość dowiezienia uczniów na zajęcia i powrót do domu – ze szkoły musza jeszcze dojechać do swoich domów). W tym roku w dużym stopniu Noc Biologów finansowana jest z projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 (http://uniwersytetmo.blogspot.com/, w ramach programu POWER). Staramy się umożliwić dostęp do wiedzy także środowisko defaworyzowanym z terenów wiejskich. Poza udziałem w Nocy Biologów uczniom oferujemy stacjonarne zajęcia w ciągu trzech kolejnych semestrów (koniec projektu w marcu 2020 roku). Jest to jeden ze sposobów realizowania społecznej misji uniwersytetu i upowszechniania wiedzy w ramach edukacji pozaformalnej oraz wspierania zadań edukacyjnych szkół.
Hasłem przewodnim w tym roku jest Biologia dla zdrowia. Noc Biologów jest popularnonaukowym festiwalem naukowym i skierowana jest zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych  przede wszystkim z województwa warmińsko-mazurskiego (ale przyjeżdżają do nas także szkoły z powiatów z północnego Mazowsza). 

Wstęp na wszystkie wykłady i pokazy jest bezpłatny. Po południu zachęcamy do wyjść rodzinnych. To nie tylko mądre i rodzinne spędzanie czasu. Dzieci są znakomitym alibi dla dorosłych by brać udział w edukacyjnych pokazach (czasem dorośli sami się wstydzą uczestniczyć w takich „niepoważnych” edukacyjnych aktywnościach).

Najbliższa Noc Biologów w Olsztynie odbędzie się częściowo w ramach projektu Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Młodego Odkrywcy 2.0 (dofinansowanie części wykładów, warsztatów i pokazów). Z tego względu nieco przybędzie formalności przy rezerwowaniu miejsc i konieczność wypełnienia deklaracji udziału (dla uczestników w wieku 6-16 lat). Więcej o projekcie na stronie: http://uniwersytetmo.blogspot.com/

Noc Biologów ma na celu przekazanie szerokiej wiedzy przyrodniczej oraz wyników prowadzonych na UWM badań naukowych na różnych poziomach - od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię, medycynę i biotechnologię. 
Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele niezwykłych odkryć biologicznych. Zaczęto poznawać genomy wielu organizmów, w tym człowieka czy rośliny kwiatowej. Na coraz szerszą skalę są uprawiane rośliny modyfikowane genetycznie. Trwa dyskusja nad globalnymi zmianami klimatycznymi i ich wpływ na różnorodność biologiczną Ziemi. Pojawienie się nowych chorób, groźnych dla człowieka, wyzwoliło lawinowy rozwój nauk biomedycznych. Wyzwaniem staje się dalszy rozwój cywilizacyjny w zgodzie z możliwościami środowiska. Wiele wskazuje na to, że XXI stulecie będzie wiekiem biologii. Trudno się więc dziwić, że ta fascynująca dziedzina nauki przyciąga rzesze chętnych do zgłębiania jej tajemnic.
Jednym z celów cyklicznie organizowane Nocy Biologów w Olsztynie jest zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi a także znaczenie biogospodarki w rozwoju regionalnym w północno-wschodniej Polsce. Bogata i ciekawa oferta programowa w ramach „Nocy Biologów” w latach 2012-2018 r., przygotowana przez pracowników naukowych a także doktorantów i studentów, spotkała się z ogromnym odzewem ze strony społeczeństwa w mieście Olsztynie i całym województwie, co potwierdza słuszność przyjętej koncepcji upowszechniania nauki (interesujące pokazy, aktywizujące warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie, m.in. blogi i portale społecznościowe) i niemalejącą potrzebę społeczną organizowania tego typu przedsięwzięć. Szczególnie ważna jest dla mieszkańców małych wsi i miasteczek z naszego regionu, jako forma upowszechniania najnowszej wiedzy biologicznej w formie kształcenia ustawicznego i pozaformalnego.

Zapraszamy na ósmą edycję Nocy Biologów, w piątek, 11 stycznia 2019 r.  już od godziny 8.00 rano. Dlaczego tak nietypowo? Chcemy umożliwić ułatwić udział szkołom, zwłaszcza tym spoza Olsztyna (zorganizowanie transportu, dojazd i powrót trwa, a uczniowie jeszcze muszą wrócić do swoich domów). Zazwyczaj noc w porze zimowej rozpoczyna się krótko po godzinie 15, a za oknem zwykle trzyma mróz i sypie śnieg. Jak tętni wtedy życie? Także to laboratoryjno-akademickie?  Przekonacie się przyjmując zaproszenie jednego z kilkudziesięciu wydziałów przyrodniczych w Polsce.  My zapraszamy do Olsztyna. Łączy nas fascynacja biologią, wspólna platforma internetowa i logo.

Pierwszą Noc w styczniu 2012 r. organizowało 16 jednostek naukowych,  w  2013 r.,  już 19 instytucji. Jak będzie w 2019 roku? Spośród 35 jednostek, które wcześniej uczestniczyły program na stronie ogólnopolskiej jest już dla 31 jednostek (może pozostałe także się ujawnią a najbliższych godzinach).

Cele wydarzenia: upowszechnianie i popularyzacja nauki oraz instytucji zajmujących się problematyką przyrodniczą poprzez interesujące pokazy, warsztaty, prelekcje, wykłady, zwiedzanie laboratoriów, wystawy, dyskusje oraz materiały zamieszczone w prasie lokalnej, radiu, telewizji i internecie (m.in. blogi i portale społecznościowe). Wzbudzanie ciekawości oraz chęci do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej w celu kształtowania poglądów, pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na nieszkodliwe obcowanie ze światem żywym (biologicznym).

Celem jest również przedstawienie podstawowych, ale ważnych zagadnień, poszerzających wiedzę społeczeństwa na temat funkcjonowania świata przyrodniczego (m.in. problemy biogospodarki, biotechnologii, zdrowia ludzkiego czy ochrony przyrody) jak i zagadnień budzących wiele kontrowersji (m.in. organizmy modyfikowane genetycznie - GMO, energetyka odnawialna z wykorzystaniem biomasy, transplantacje, rozwój zrównoważony).

Serdecznie zapraszam
Dr hab. Stanisław Czachorowski
(koordynator Nocy Biologów)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz