czwartek, 18 sierpnia 2016

Hydrobiology and inland environmental science in Poland

Zaproszenie dla Studentów do Udziału w Japońsko-Polskim Kursie Letnim 12-24 września 2016! 

Serdecznie zapraszam Studentów studiów 2. lub 1. stopnia do udziału w atrakcyjnym międzynarodowym Kursie Letnim pt: „Hydrobiology and inland environmental science in Poland”, zorganizowanym przez Wydział Nauk Rybackich, Uniwersytetu Hokkaido i Katedrę Zoologii, Wydziału Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie, który odbędzie się w dniach 12 – 24 września 2016 roku.

Udział w Kursie jest bezpłatny.

Uczestnikami Kursu będą studenci (cztery osoby) Faculty of Fisheries Sciences, Uniwersytetu Hokkaido (Japonia) i studenci (cztery osoby) UWM w Olsztynie. Każdy uczestnik odbędzie 80 godz. różnych form zajęć dydaktycznych, obejmujących, m.in. realizację dwóch naukowych Mini-Projektów. Studenci uzyskają Zaświadczenie o ukończeniu Kursu i 4 punkty ECTS.

Formularz Aplikacji i Harmonogram Kursu dostępny na wydziałowej stronie www .

Zgłoszenia przyjmowane są do 26 sierpnia! Zajęcia prowadzone będą przez pracowników Uniwersytetu Hokkaido i pracowników oraz doktorantów Kat. Zoologii, Kat. Ekologii (Wydział Biologii i Biotechnologii), Kat. Ichtiologii (Wydział Nauk o Środowisku) oraz Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności, PAN w Olsztynie. Zajęcia odbywać się będą w Laboratorium Diagnostyki Molekularnej i Katedrze Zoologii.

Kurs Letni „Hydrobiology and inland environmental science in Poland” (finansowany przez Faculty of Fisheries Sciences, Hokkaido University) oraz działania towarzyszące wymianie studentów (finansowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) odbywają się w ramach Porozumienia o współpracy obu wymienionych Uczelni.

prof. dr hab. Alicja Boroń
Katedra Zoologii Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz