sobota, 20 lutego 2016

Letnia szkoła ekologii - Zastosowanie makrofitów w ocenie wód płynących


Zastosowanie makrofitów
w ocenie wód płynących
z możliwością szacowania błędu metody MMOR
w ramach porównań międzylaboratoryjnych
Poznań, 29 czerwiec – 1 lipiec 2016

Kurs realizowany jest w ramach Letniej Szkoły Ekologii obejmujących cykl szkoleń z zakresu ekologii stosowanej, w szczególności metod wykorzystywanych w ochronie środowiska oraz ochronie przyrody. Kursy realizowane są przez specjalistów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz przez zaproszonych gości z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Program szkolenia obejmuje kompleksowe przygotowanie uczestników do oceny stanu ekologicznego rzek wg wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. Szkolenie pozwala także na zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do inwentaryzacji wodnych zbiorowisk roślinnych i identyfikacji siedlisk chronionych w ramach Dyrektywy Siedliskowej i Sieci Natura 2000.
Znaczącym elementem kursu jest nauka rozpoznawania roślin wodnych, która uwzględnia zarówno rośliny naczyniowe, mszaki oraz glony strukturalne.
W programie kursu uwzględnione są zagadnienia metodyczne z zakresu monitoringu i oceny jakości wód płynących. Uwzględnione będą metody analityczno-komputerowe pozwalające na klasyfikację stanu ekosystemów wodnych oraz obsługa internetowych baz danych.
Zapoznamy także Państwa z merytorycznymi podstawami analizy niepewności oceny oraz szacowania ryzyka błędnej klasyfikacji metody MMOR. Zaawansowani uczestnicy kursu będą mogli poddać się ocenie niepewności badań w terenie, które jest wymagane w walidacji metod stosowanych w monitoringu wód.

Każdy uczestnik szkolenia:

  • uzyska umiejętność identyfikacji wskaźnikowych gatunków makrofitów dla oceny stanu ekologicznego wszystkich typów wód w Polsce,
  • uzyska umiejętność inwentaryzowania zbiorowisk roślinności wodnej i identyfikacji siedlisk wodnych uwzględnionych w Dyrektywie Siedliskowej,
  • będzie potrafił zastosować w praktyce Makrofitową Metodę Oceny Rzek,
  • będzie potrafił przeprowadzić klasyfikację stanu ekologicznego rzek z wykorzystaniem Makrofitowego Indeksu Rzecznego (MIR),
  • uzyska umiejętność obsługi internetowych narzędzi do wprowadzania i gromadzenia danych,
  • będzie mógł poddać się ocenie niepewności w badaniach MMOR w terenie, które jest wymagane w walidacji metod stosowanych w monitoringu wód,
  • uzyska świadectwo ukończenia kursu szkoleniowo-dokształcającego i certyfikat kompetencji (po zdaniu egzaminu).

Lokalizacja kursu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
ul. Piątkowska 94 C, 60-679 Poznań

Organizatorzy i informacje kontaktowe: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska,  Krzysztof Szoszkiewicz (kierownik kursu),  Daniel Gebler (sekretarz)
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań
tel. 61 846 65 25
tel. kom. 512260511
tel./fax 61 846 65 10 (sekretariat Katedry)
e-mail: dgebler@up.poznan.pl

Szczegółowe informacje o kursie można również znaleźć w dziale Aktualności na naszej stronie internetowej: www.up.poznan.pl/keios/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz