czwartek, 4 lutego 2016

Konferencja dla doktorrantów i młodych naukowców


Zapraszamy Doktorantów i Młodych Naukowców na Ogólnokrajową Konferencję Naukową w kwietniu 2016!

 Przyjmowanie zgłoszeń już trwa!

 Opublikujesz dwa rozdziały w wydawanych recenzowanych monografiach, wygłosisz referat lub/i zaprezentujesz poster, opublikujesz również streszczenie swojego wystąpienia.
Informacje: http://www.mlodzinaukowcy.com/projects.html

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz