wtorek, 27 marca 2018

Konferencja "Mózg – umysł – uczenie się"


XVIII Ogólnopolska i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej
Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

„Mózg – umysł – uczenie się”

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
w Ciechanowie
Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ
ul. Wojska Polskiego 51
Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

KOMUNIKAT  I
                                                                                                                                                 
Serdecznie zapraszamy
do udziału w XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się”, która odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego 51.

W centrum uwagi naszej konferencji stawiamy dziecko, szerzej młodego człowieka, który egzystując w świecie nowych mediów elektronicznych, narażony jest – zdaniem jednych – na popadanie w cyfrową demencję, ale zdaniem innych otwierają się przed nim nieograniczone możliwości kształtowania swojej osobowości i pogłębiania kompetencji poznawczych i społecznych. Konferencja zostanie poświęcona powiązanym ze sobą zagadnieniom funkcjonowania mózgu (problemy medyczne), umysłu (problemy psychologii poznawczej) i problematyki uczenia się (zagadnienia neurodydaktyki i konektywizmu, czyli technik uczenia się w epoce cyfrowej).

Mamy nadzieję, że konferencja będzie doskonałą okazją do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin nauki i zawodów, zarówno medycznych, jak i niemedycznych. Zapraszamy lekarzy, pielęgniarki, położne, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów, nauczycieli, logopedów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, studentów! Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w konferencji i podzielenia się własnymi doświadczeniami, poglądami, refleksjami i wynikami badań naukowych.

Proponowane tematy sesji:

1. Mózg jako najważniejsza, centralna część ośrodkowego układu nerwowego i jego najważniejsze funkcje: sterowania, nadzorowania działania, a także wyższe funkcje nerwowe (funkcje poznawcze, popędowe, pamięci i uczenia się:
- Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – symptomy, przyczyny, diagnozowanie, zapobieganie, leczenie, rokowania, stosowane terapie, funkcjonowanie ludzi z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- Dyzartria jako jeden z typów zaburzeń mowy, wynikający z dysfunkcji aparatu wykonawczego (językapodniebienia, gardła, krtani); problematyka tzw. mowy dyzartrycznej, zjawisko anartrii,
- Dyslalia – to opóźnienie w przyswajaniu sobie języka na skutek opóźnionego wykształcenia się funkcji pewnych struktur mózgowych czy zjawisko dotyczące tylko aspektu artykulacyjnego języka?
2. Umysł jako ogół aktywności mózgu ludzkiego:
- Spostrzeganie, myślenie i zapamiętywanie w dobie inwazji i rozwoju mediów elektronicznych,
- Odczuwanie emocji, uczenie się i regulowanie uwagi w wirtualnym świecie technologii cyfrowej,
- Modelowanie działania zmysłów, mózgu i umysłu jako domena kognitywistyki,
- Neuronauka w psychoterapii.
3. Uczenie się jako proces nabywania określonej wiedzy i umiejętności w społeczeństwie informacyjnym – najnowsze orientacje metodologiczne i dydaktyczne:
- wykorzystywanie wiedzy o pracy mózgu do zmiany metodyki nauczania,
- procesy neuroedukacyjne jako źródło zwiększenia skuteczności kształcenia i uczenia się,
- opisywanie uczenia się jednostki z perspektywy procesów neuronowych w mózgu i konstruowanie metod nauczania opartych na aktualnych badaniach mózgu,
- znaczenia emocji i motywacji w nauczaniu dzieci i młodzieży,
- konektywizm i idee konstruktywistyczne jako odpowiedź na wyzwania społeczeństwa informacyjnego.

               Do zobaczenia w Ciechanowie !
                                   

dr n. hum. Bożena Ostrowska
Dziekan
Wydziału Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
PWSZ w Ciechanowie

GŁÓWNY ORGANIZATOR  KONFERENCJI :
·         Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego
       Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych
       Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

SEKRETARIAT KONFERENCJI:
·          Zakład Pedagogiki i Kształcenia Pedagogicznego WOZiNH PWSZ w Ciechanowie
ul. Wojska Polskiego 51, 06-400 Ciechanów
tel./fax. (023) 672 22 13, tel. (023) 674 37 04,  kom. 604 247 512
e-mail:  konf.ped2018.ciechanow@gmail.com   ;   www.pwszciechanow.edu.pl
www.facebook.com/pielegniarstwo.pwszciechanow

WAŻNE  TERMINY:
·      Termin zgłoszenia CZYNNEGO uczestnictwa i przesyłania streszczeń prac – do 06.04.2018r.              (karta zgłoszenia i prezentacji pracy)
·      Termin zgłoszenia BIERNEGO uczestnictwa – 12.04.2018r. (karta BIERNEGO uczestnictwa)
·      Opłata rejestracyjna CZYNNEGO uczestnictwa (do 06.04.2018r.) : 100,00zł
·      Studenci studiów stacjonarnych I i II stopnia, uczestniczący czynnie -  są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej!!!
·      Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa (do 12.04.2018r.): 120,00zł
·       Opłata rejestracyjna BIERNEGO uczestnictwa STUDENTÓW studiów stacjonarnych I i II stopnia                                      (do 12.04.2018r.) : 30,00zł

·      Opłata rejestracyjna upoważnia do:
-  uzyskania materiałów zjazdowych, identyfikatora, certyfikatu uczestnictwa
-  uczestnictwa w warsztatach (oraz certyfikatu)
-  korzystania z „przerw kawowych”
-  obiadu w dniu konferencji

Numer konta:
PWSZ w Ciechanowie - PKO BP S.A. O/ Ciechanów 63 1020 1592 0000 2302 0084 5701

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz