poniedziałek, 27 listopada 2017

Wykłady i warsztaty na konferencji metodycznej dla nauczycieliWydział Biologii i Biotechnologii współpracuje z Fundacją Uniwersytet Dzieci już od wielu lat. Nasi pracownicy nie tylko prowadza wykłady i zajęcia dla uczniów w ramach Uniwersytetu Dzieci ale biorą także udział w szkoleniach metodycznych, skierowanych do nauczycieli w ramach projektu Scenariusze Zajęć.

25 listopada 2017 roku w Olsztynie odbyła się konferencja dla nauczycieli szkół podstawowych pt. "Jak realizować ciekawe lekcje przyrodnicze w szkole i w terenie?", zorganizowana właśnie przez Fundację Uniwersytet Dzieci. Dwoje pracowników naszego Wydziału wzięło w niej aktywny udział:
  • Dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM przedstawił wykład pt. "Jaka jest rola bezpośredniego kontaktu z przyrodą w kształtowaniu postaw ekologicznych? Prowadzenie przyrodniczych obserwacji w terenie."
  • Dr Ewa Sucharzewska  przeprowadziła warsztaty pt. "Jak prowadzić obserwacje i eksperymenty na lekcjach przyrodniczych" 


Warsztaty "Jak prowadzić obserwacje i eksperymenty na lekcjach przyrodniczych?"
Jakie są rodzaje doświadczeń oraz czym różnią się między sobą? W jaki sposób wprowadzić do dydaktyki szkolnej rozwiązania oparte na schemacie: hipoteza – doświadczenia – wnioski?
Zastosowanie doświadczeń na lekcjach ma bardzo pozytywny wpływ na uczniów. Eksperymenty i obserwacje prowadzone na zajęciach zwiększają motywację oraz zaangażowanie dzieci, ale też pozwalają w prosty sposób zrozumieć mechanizmy rządzące nauką. Umiejętność organizowania i wykorzystywania doświadczeń do celów dydaktycznych jest kluczowa w budowaniu wśród uczniów samodzielności i odpowiedzialności za proces uczenia się. Podczas warsztatów nauczyciele wzięli udział w różnorodnych doświadczeniach (jeden z warsztatów poprowadziła dr E. Sucharzewska). Naukowcy – eksperci Uniwersytetu Dzieci zaprezentowali metodologię prowadzenia zajęć praktycznych, którą uczestnicy z powodzeniem będą mogli zrealizować w swoich klasach, w ramach edukacji przyrodniczej i przyrody. Uczestnicy mieli okazję także porozmawiać z naukowcami o tym jak krok po kroku zorganizować pracę badawczą podczas zajęć szkolnych.
(Fot. Anna Mikita)

Na stronie Projektu "Scenariusze Zajęć" tak opisano naszych pracowników, jako ekspertów Fundacji:

dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM – Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Biolog, ekolog, hydrobiolog. W badaniach naukowych zajmuje się owadami wodnymi i monitoringiem środowiska. W swojej pracy naukowej porusza także problematykę ekosystemów i ekologii krajobrazu. Popularyzator nauki, bloger. Uhonorowany tytułem Popularyzator Nauki roku 2011. Laureat nagrody Wykładowca Roku Uniwersytetu Dzieci w roku 2016 w kategorii wykład.

dr Ewa Sucharzewska - Katedra Mykologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Pracownik Katedry Mikologii na Wydziale Biologii UWM w Olsztynie. Bada grzyby powodujące choroby u roślin, a także zjawisko pasożytowania grzybów na innych grzybach. Poza zawodowymi zainteresowaniami podpatruje przyrodę, szczególnie lubi obserwować życie pająków i owadów. Wyróżniona nagrodą Wykładowca Roku Uniwersytetu Dzieci w roku 2012/2013 w kategorii warsztaty.

1 komentarz: