wtorek, 15 września 2015

Woda, las i człowiek – dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze (Europy)


Wystawa to fotorelacja z wizyt studyjnych i współpracy francusko-polskiej w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionów Europy. Plansze dotyczą współpracy badawczej, różnorodności biologicznej ekosystemów wodnych i leśnych, konferencji zorganizowanej w ramach Dnia Wody, bioróżnorodności starych odmian roślin uprawnych i ras zwierząt gospodarskich, przyrodzie Parku Brenne, wodzie w krajobrazie i wykorzystywania zasobów wodnych na przestrzeni wieków, produkcji żywności wysokiej jakości, powiązania bioróżnorodności i gospodarki w skali regionalnej. Więcej informacji znaleźć można w opisach, do których odsyłają QR Code.

Stanisław Czachorowski, Katarzyna Glińska-Lewczuk

więcej plansz na Faceboku

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz