środa, 2 listopada 2016

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego Szczecin – Siemczyno, 7-9 czerwca 2017

Szanowni Państwo
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego”, która odbędzie się w dniach 7-9 czerwca 2017 roku. I Ogólnopolska Konferencja pod wyżej wymienionym tytułem, odbyła się 11-13 września 2002 roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. To cudowne miejsce, z niepowtarzalnym klimatem pozostawiło niezapomniane wspomnienia wśród uczestników Konferencji, czego efektem były kolejne jej edycje w latach 2004 i 2006. W trakcie tych cyklicznych spotkań, zarówno doświadczeni, jak i młodzi naukowcy prezentowali swe wyniki badań, obejmujące zagadnienia wykorzystania badań mikrobiologicznych, biochemicznych, fizjologicznych, geochemicznych, fitosocjologicznych i innych w ocenie stanu otaczającego nas środowiska. Ponadto w tym czasie nawiązały się liczne przyjaźnie i współprace naukowe. Inicjatorem i przez te wszystkie lata dobrym duchem Konferencji, organizowanej przez pracowników Katedry Biochemii, ówczesnej Akademii Rolniczej w Szczecinie, była prof. dr hab. Janina Nowak.

Po dziesięciu latach przerwy podejmujemy próbę reaktywacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biologiczne Metody Oceny Stanu Środowiska Przyrodniczego”. Tym razem zapraszamy Państwa do kolejnego urokliwego miejsca, jakim jest Pałac w Siemczynie. Zespół parkowo-pałacowy w Siemczynie jest jednym z niewielu zachowanych do dziś barokowych założeń ogrodowych w północno-zachodniej Polsce. Jest miejscem, w którym można odnaleźć żywą historię w postaci elementów architektury (zespół dworsko-folwarczny) i zieleni (park). Wybudowany przez Henninga Berndta von der Goltza pałac należy do perełek architektury na całym Pojezierzu Drawskim. Został on zaprojektowany jako obszerna siedziba nawiązująca do francuskich wzorów budowli rezydencjonalnych. Założenie ogrodowe zajmujące obszar około 3 ha powstało w XVII wieku. W międzyczasie południowo-wschodnia część ogrodu, została przekształcona przez Hartwiga von Bredowa, który nadał jej charakter naturalistyczny. W trakcie Konferencji będziecie Państwo mogli zwiedzić zarówno pałac, jak i wspomniane założenie ogrodowe z piękną aleją grabową. Jednak głównym celem organizowanej przez nas Konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i dyskusja na temat stanu środowiska przyrodniczego oraz wykorzystania badań z zakresu szeroko pojmowanych nauk przyrodniczych w jego ocenie. Jesteśmy przekonani, że uczestnictwo w zjeździe dostarczy każdemu z Państwa satysfakcji zawodowej oraz miłych wspomnień z pobytu w Pałacu w Siemczynie.

Komitet Organizacyjny:
Dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński – przewodniczący,
Dr inż. Martyna Śnioszek – wiceprzewodnicząca,
Dr hab. inż. Beata Smolik – sekretarz,
Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk,
Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska,
Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska,
Dr hab. Grażyna Żukowska
Dr inż. Barbara Futa,
Mgr inż. Michał Stręk,
Mgr inż. Maciej Płatkowski,
Mgr Piotr Ptak

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników prac naukowych i osiągnięć w zakresie szeroko pojmowanych zagadnień dotyczących wykorzystania biologicznych metod w ocenie stanu środowiska przyrodniczego.
Tematyka konferencji:

  • wykorzystanie badań biologicznych w ocenie jakości wody, gleby, powietrza; 
  • mikrobiologia i biochemia środowiskowa; 
  • reakcje fizjologiczne organizmów roślinnych i zwierzęcych w odpowiedzi na czynniki antropogeniczne; 
  • biomonitoring środowiska; 
  • biotesty w analizie stanu środowiska przyrodniczego; 
  • inne badania biologiczne w ocenie stanu środowiska przyrodniczego. 

Program konferencji: szczegółowy program konferencji zostanie przedstawiony w komunikacie III, otwarcie Konferencji planowane jest 7 czerwca 2017 r. o godz. 15.00, a jej zakończenie 9 czerwca 2017 o godz. 13.00; w trakcie Konferencji odbędzie się Forum Młodych Naukowców.

Ważne daty: 31. stycznia 2017 – zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji, 2. lutego 2017 – komunikat II, 28. lutego 2017 – przesłanie streszczeń do materiałów konferencyjnych, 15. kwietnia 2017 – dokonanie opłaty konferencyjnej oraz nadsyłanie pełnych tekstów publikacji, 15. maja 2017 – komunikat III. Opłata konferencyjna: 880 zł – opłata dla pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, 680 zł – opłata dla doktorantów i studentów.

Sekretariat konferencji:
Dr hab. inż. Beata Smolik Katedra Fizjologii Roślin i Biochemii
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ul. Słowackiego 17 71-434 Szczecin tel. 91 449 62 82 e-mail: bmossp@zut.edu.pl www.bmossp.zut.edu.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz