sobota, 2 kwietnia 2011

Pracownicy Wydziału Biologii

Według stanu na dzień 01.03.2011 r. na Wydziale było zatrudnionych 93 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 15 profesorów, 11 doktorów habilitowanych, 66 doktorów na stanowiskach adiunktów, asystentów i starszych wykładowców oraz 1 osoba na stanowisku wykładowcy bez stopnia doktora. Liczba pracowników nie będących nauczycielami akademickimi zatrudniona w obsłudze dydaktyki wynosiła 31 osób oraz 4 osoby w administracji dziekanatu. W ostatnich pięciu latach, mimo przejścia na emeryturę 3 samodzielnych pracowników naukowych, ogólna liczba profesorów i doktorów habilitowanych nie uległa zmniejszeniu, dzięki awansom naukowym własnej kadry. W ostatnich pięciu latach habilitację uzyskało 6 osób a tytuł profesora – kolejnych sześciu pracowników wydziału.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz