poniedziałek, 6 stycznia 2020

„O jeżu jak zimno!”- fotorelacja podsumowująca studencki projekt




W ramach projektu „o Jeżu, jak zimno” 5 grudnia 2019 r.  studenci 4 roku biotechnologii zorganizowali akcję budowy schronisk dla jeży. Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem, w efekcie powstały oryginalne konstrukcje. Początkowym etapem było przygotowanie projektów i materiałów do budowy oraz organizacja spotkania. Samodzielnie stworzone projekty pozwoliły studentom na zapoznanie się z podstawowymi zasadami tworzenia drewnianych konstrukcji jak również umożliwiły praktyczne zastosowanie zdobytych na studiach umiejętności.

Studenci pozyskali materiały w postaci niewykorzystanych odpadów od zaprzyjaźnionych firm, które po odpowiedniej obróbce wykorzystano do budowy domku. Inne materiały zostały przyniesione przez studentów w myśl zasad recyklingu. Wykorzystano skrawki siatki, materiałów uszczelniających, starą odzież aby odpowiednio ocieplić i zabezpieczyć powstające domki.

Organizacja spotkania pozwoliła na integrację międzywydziałową na której nie zabrakło słodkiego poczęstunku ufundowanego przez prof. dr hab. Iwonę Bogacką - dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii.

Inauguracją spotkania był wykład nt. występowania jeży w Polsce oraz sposobów ich ochrony. Po krótkim wystąpieniu studenci biotechnologii jak również przybyli goście, pełni zapału zabrali się za budowę domków. Realizacja prostych projektów pozwoliła na szerzenie ochrony środowiska oraz praktycznego zastosowania recyklingu wśród studentów zapewniając jednocześnie kreatywnie spędzony czas. Gotowe konstrukcje wyzwoliły uśmiechy i przyniosły wiele satysfakcji osobom zaangażowanym w projekt.

Serdecznie wszystkim dziękujemy za zaangażowanie w projekt, szczególne podziękowania dla dr hab. Stanisława Czachorowskiego, prof UWM za wiarę w studentów i przybliżenie nam praktycznej strony ochrony środowiska.

Barbara Zarzecka
studentka biotechnologii

Czytaj więcej na ten temat.









Brak komentarzy:

Prześlij komentarz